Woonkernen

We schreven een Ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Woonkernen’ waarin we bepalen hoe we in de toekomst in Herselt kunnen wonen en bouwen. Meer dan 500 inwoners van Herselt dachten mee na over het ruimtelijk uitvoeringsplan. Het RUP ‘Woonkernen’ werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 25 juni 2018. Vanaf 4 september 2018 is het van kracht.

Ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Woonzones bis’

Wonen in een weekendverblijf is niet toegelaten. Om een nieuwe woongelegenheid te creëren voor wie vandaag nog wel in een weekendverblijf woont heb ik een plan ‘Woonzones bis’ opgemaakt waarin we vier zones aanduiden waar bewoners van een weekendverblijf wél kunnen wonen.

Onderzoeksprojecten

In samenwerking met het provinciebestuur van Antwerpen bestuderen we de situatie van de landbouwgebieden en landbouwbedrijven in Herselt. Op basis van de resultaten van het onderzoek maken we een uitvoeringsplan op. Het onderzoek zal in 2019 gefinaliseerd worden.