• Wij organiseren activiteiten om onze scholen te ondersteunen: scholencross, maandelijks bibliotheekbezoek voor elke klas, studiedag rond taalbeleid, project aan tafel, 10 op 10 project rond verkeersopvoeding.

• School Blauberg wil een nieuwbouw realiseren. Om de school hierin te steunen heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om een renteloze lening toe te kennen aan de school in Blauberg.

• We werkten een reglement flankerend onderwijs uit waarin we het kader gecreëerd hebben om de scholen in Herselt te ondersteunen.

• In de vrije tijd kunnen kinderen lessen volgen in de muziekacademie, de tekenacademie en de STEMcademie.