• Herselt heeft een rijk verenigingsleven en aangename buurten die vele kansen bieden op ontmoeting. Wij ondersteunen de verenigingen en buurtwerkingen zowel financieel, logistiek als infrastructureel.

• Elk voorjaar en elk najaar organiseert de cultuurdienst cursussen voor inwoners die zich op artistiek vlak verder willen bekwamen.

• Kunstenaars kunnen gebruik maken van de tentoonstellingsruimte in het vrijetijdscentrum De Mixx.

De bibliotheek is een belangrijke organisatie om inwoners kansen te bieden om zichzelf te vormen. Daarom heeft de bibliotheek een zeer gevarieerd boekenaanbod, organiseert de bibliotheek lezingen, filmvoorstellingen, boekbesprekingen en een blokruimte voor studenten, zoekwedstrijden,…
Omdat taalontwikkeling cruciaal is in het contact met anderen, besteden we aandacht aan de taalontwikkeling van baby’s. Alle ouders krijgen vanaf de leeftijd van drie maanden babyboekjes voor hun kindje zodat ze op heel jonge leeftijd kunnen voorlezen en vertellen.
De bibliotheek ontvangt alle leerlingen van Herselt en voorziet voor hen een leuk programma: voorleessessies, vertelmomenten, zoekopdracht,…
In de bibliotheek kan je ook gezelschapsspelen lenen.

• Erfgoed. Wie we zijn of worden hangt voor een groot deel af van de cultuur waarin we opgroeien. Om goed te begrijpen in welke cultuur we leven is het belangrijk om het verleden te bestuderen.
In Herselt is een erfgoedcel actief die een ruimte ‘heemkunde’ ontwikkelt en beheert, waar waardevolle informatie en materialen over Herselt en zijn verleden bewaard worden.
De ruimte heemkunde bevindt zich in de Mixx.

Ten Velde is een gemeenschapsvormend project. Het is een spektakel van veel mensen samen. Een stukje oorlogsgeschiedenis wordt in scène gezet. Ten Velde is een project waarin duurzaamheid centraal staat.