Cultuur

Cultuur maakt van een mens een persoon. Een cultuurbeleid richt zich op ontmoeting, cultuurrecreatie, cultuurspreiding, culturele vorming en erfgoed

Meer info


Onderwijs

De gemeente richt geen leerplichtonderwijs in. We ondersteunen wel onze scholen in hun werking.

Meer info


Betaalbaar Wonen

Betaalbaar wonen is een opdracht voor de overheid. Niet iedereen heeft een grote portemonnee om een huis mee te kopen of te bouwen. Daarom kiezen we er bewust voor om betaalbare woningen te bouwen zodat iedereen de kans heeft om in een kwaliteitsvolle woning te leven. De gemeente werkt samen met twee huisvestingsmaatschappijen om woningen te bouwen: "De Zonnige Kempen" en "De Kleine Landeigendom".

Meer info


Ruimtelijke ordening

In een goede ruimtelijke ordening staat voor mij de draagkracht van de omgeving centraal. Ik wil telkens nagaan of een bouwproject inpasbaar en aanvaardbaar is voor de omgeving. Die omgeving kan de natuur zijn, maar ook de woningen in de buurt. Een nieuw bouwproject moet zowel qua functie, schaal, uitzicht als veiligheid en hinder aanvaardbaar zijn. Herselt is een prachtige gemeente omwille van haar natuur, open ruimten en eigenheid van de dorpsstructuren. Ik wil deze drie elementen bewaren.

Meer info


Kwaliteitsvol Wonen

Kwaliteit van wonen staat voor mij centraal in het woonbeleid omdat het sterk bepalend is voor de gezondheid van mensen en de ontwikkeling van kinderen. Wie in een kwaliteitsvol huis woont, leeft langer en leert beter.

Meer info


Verkiezingen oktober 2018

Ik sta op de tweede plaats voor de lijst CD&V+2230. Je kan hieronder meer over de verkiezingen lezen.

Lees Meer