Naar inhoud

Terug

Weekendverblijven

Herselt telt meer dan 1.000 weekendhuisjes. De wet verplicht gemeenten vaste bewoners in te schrijven in het bevolkingsregister. Anderzijds overtreden bewoners die zich permanent willen vestigen in een weekendzone de wetten op de ruimtelijke ordening. Sinds de zomer van 2005 treedt het Herseltse gemeentebestuur nog strenger op tegen permanente bewoners in weekendzones door ze ook gerechtelijk te laten vervolgen. Als schepen van Ruimtelijke Ordening sleutelt Kathleen aan de prangende problematiek in de groene gemeente. 

“Betaalbaar wonen is een basisrecht van elke Vlaming. Toch moeten inwoners zich houden aan de wet. Bewoners die zich permanent willen vestigen in een weekendzone en zich komen laten inschrijven, worden duidelijk geïnformeerd over de vervolgingsprocedure. Vijf gezinnen die in januari voor de rechter moesten verschijnen, zagen de ernst van de situatie in en verhuisden voor het zover kwam”, zegt Kathleen Helsen.

Intussen verzamelden permanente bewoners van weekendhuisjes zich in het actiecomité Recht op Wonen in Herselt. Als schepen van Ruimtelijke Ordening ging Kathleen in op de uitnodiging van het actiecomité voor een eerste infovergadering. “Ik wil met deze mensen in dialoog gaan en hen duidelijk maken waarom het wonen in deze recreatieve zones niet wenselijk is”, benadrukt Kathleen.

Voor de (nieuwe) gemeenteraadsleden vindt vanuit het gemeentebestuur op 22 februari een infomoment plaats om de historiek van de problematiek duidelijk in kaart te brengen, te informeren over de bestaande wetgeving en de beleidsbeslissingen die reeds genomen werden. “Op die manier kan de gemeenteraad eendrachtig achter een beleidsvisie Ruimtelijke Ordening staan. Bovendien moeten belangrijke beslissingen voor de toekomst genomen worden in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan dat volop in opmaak is en waarvan een ontwerpplan nog voor medio 2007 klaar zal zijn”, besluit Kathleen Helsen.

Toegevoegd op 28 april 2009

Tags: Herselt

Facebook

Youtube

Wie ik ben?

Ik ben Kathleen Helsen en woon samen met mijn man Danny en dochter Marie in Herselt. Ik ben schepen en volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. De thema's die me nauw aan het hart liggen, zijn onderwijs, werk en welzijn.

Meer over mij.

Schrijf in voor mijn nieuwsbrief