Naar inhoud

Terug

Audit CLB's

 In het Masterplan over de hervormingen van het secundair onderwijs, staat opgenomen dat er een audit zal uitgevoerd worden in de CLB’s. De bedoeling is de effectiviteit en de efficiëntie van de centra door te lichten. Gezien het belang van een kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding, is het cruciaal om deze audit nauwkeurig op te volgen. Ik stelde in de commissie onderwijs vragen over de timing en het verloop van de audit. Het verslag lees je hier.

 

De minister verwees in haar antwoord naar het overleg dat op 22 september is geweest met de stuurgroep, de klankbordgroep en de uitvoerders van de audit. De stuurgroep heeft al gevraagd de looptijd van de audit te verlengen, om ook in april en mei meetmomenten te kunnen organiseren. Hier ben ik tevreden over, omdat dit de kwaliteit zal verhogen. Deze beslissing moet nog goedgekeurd worden op de Vlaamse Regering. Daarnaast wees de minister erop dat het deontologisch moeilijk is om de sector op te nemen in de stuurgroep. Daarom wees ik op het belang van de klankbordgroep, waarin de sector wel is opgenomen, zodat zij hun stem duidelijk kunnen laten horen. 

Toegevoegd op 10 oktober 2014

Tags: CLB, Vlaams Parlement,

Facebook

Youtube

Wie ik ben?

Ik ben Kathleen Helsen en woon samen met mijn man Danny en dochter Marie in Herselt. Ik ben schepen en volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. De thema's die me nauw aan het hart liggen, zijn onderwijs, werk en welzijn.

Meer over mij.

Schrijf in voor mijn nieuwsbrief