Naar inhoud

Terug

Ziektecontrole onderwijspersoneel

Wanneer je als werknemer ziek wordt en daardoor thuis blijft, kan er een controlearts op bezoek komen. In het onderwijs worden deze controles uitgevoerd door Mensura Absenteïsme. Over deze controles komen klachten van leerkrachten die een controle hebben gekregen tijdens hun ziekteverlof. Ik ondervroeg de minister hierover.

 

De stuurgroep ziektecontrole ontvangt af en toe klachten over de uitgevoerde ziektecontroles. Als deze klachten handelen over de administratieve werking, komen deze aan bod op het periodiek overleg tussen de stuurgroep ziektecontrole en de vertegenwoordigers van Mensura Absenteïsme. De minister verwijst in zijn antwoord naar de communicatie tussen Mensura Absenteïsme en AgODi en Ahovos. Omdat de communicatie niet altijd optimaal verliep in het verleden, heeft de stuurgroep er bij de controlefirma op aangedrongen een betere opvolging uit te voeren. Er zijn al verschillende acties ondernomen. Daarnaast vermeldt de minister nog enkele acties die Mensura wil ondernemen:

·         De controleartsen zullen via een omzendbrief nogmaals attent gemaakt worden op het belang van een correcte en tijdige melding van alle controleresultaten.

·         De verwerking van alle gegevens wordt gecentraliseerd in het hoofdkantoor om zo de algemene dienstverlening nog te verbeteren.

·         Als er toch nog onjuiste informatie wordt doorgegeven aan de onderwijsagentschappen omtrent het al dan niet opdagen van een personeelslid na oproep, zal Mensura Absenteïsme hierover excuses aanbieden aan het betrokken personeelslid.

 

Toegevoegd op 18 februari 2014

Tags: Vlaams Parlement

Facebook

Youtube

Wie ik ben?

Ik ben Kathleen Helsen en woon samen met mijn man Danny en dochter Marie in Herselt. Ik ben schepen en volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. De thema's die me nauw aan het hart liggen, zijn onderwijs, werk en welzijn.

Meer over mij.

Schrijf in voor mijn nieuwsbrief