Naar inhoud

Terug

Terugvorderen studietoelagen

In het actieplan ‘Spijbelen en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag’ is een topic over sanctionering opgenomen. Wanneer een leerling twee opeenvolgende schooljaren 30 of meer halve dagen problematisch afwezig is geweest, zal hij als rechthebbende de schooltoelage moeten terugbetalen. Deze maatregel is in het leven geroepen om spijbelen tegen te gaan. Uit cijfers blijkt echter dat de problematische afwezigheden toenemen, ondanks de sanctie om de studietoelage terug te vorderen. In de commissievergadering van 5 december vroeg ik minister Smet in welke mate hij, op basis van deze cijfers, het beleid wil bijsturen.

Tijdens de zomermaanden vroeg ik in een schriftelijke vraag de cijfers op van het aantal teruggevorderde studietoelagen voor de laatste drie schooljaren. Uit deze cijfers bleek dat het aantal problematische afwezigheden afgelopen jaren is toegenomen, ondanks de sanctie om de studietoelagen terug te vorderen. Uit de gedragsleer blijkt dat je onmiddellijk moet reageren als je gedrag wil bijsturen, en dat er een rechtstreeks verband moet zijn tussen het negatieve gedrag en de manier waarop je reageert. Dit is niet zo bij het terugvorderen van de studietoelagen: er wordt pas na twee jaar gereageerd, en er is geen rechtstreeks verband tussen het gedrag van de jongeren en de maatregelen. De minister verdedigde de maatregel in zijn antwoord, door te stellen dat de maatregel pas genomen wordt als alle andere maatregelen genomen zijn en niet het gewenste effect hebben. Hij heeft de opdracht gegeven om de meest recente gegevens over het aantal spijbelaars en het aantal terugvorderingen van schooltoelagen grondig te analyseren. Het verslag van de commissievergadering kan u hier nalezen.

Toegevoegd op 11 december 2013

Tags: Vlaams Parlement

Facebook

Youtube

Wie ik ben?

Ik ben Kathleen Helsen en woon samen met mijn man Danny en dochter Marie in Herselt. Ik ben schepen en volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. De thema's die me nauw aan het hart liggen, zijn onderwijs, werk en welzijn.

Meer over mij.

Schrijf in voor mijn nieuwsbrief