Naar inhoud

Terug

OriŽnteringsproef

In de commissievergadering van 10 oktober 2013 ondervroeg ik de minister over de niet-bindende oriëntatieproef. Op welke manier komt ze er? Wat is de toegevoegde waarde van de ijkingsproef? De minister legde in zijn antwoord het verschil uit tussen de ijkingsproef en de oriënteringsproef.

 

Als antwoord op mijn vraag in de commissievergadering van 2 mei 2013  stelt de minister dat er een werkvergadering zou komen met de hoofden van de koepels en het Gemeenschapsonderwijs, de associatievoorzitters, de rectoren en de algemeen directeurs en de minister zelf, om te beslissen wat er zal gebeuren. Deze vergadering zou nog voor de zomer plaatsvinden. Daarom vroeg ik hem nu naar de stand van zaken van die werkvergadering, die op 28 mei had plaatsgevonden.

De minister legde in zijn antwoord heel duidelijk het verschil uit tussen de oriëntatieproef en de ijkingsproef. Beiden zijn ze verplicht en niet-bindend, maar waar de oriëntatieproef in het secundair onderwijs wordt afgenomen, staat de ijkingsproef gepland bij de overgang naar het hoger onderwijs.

De oriëntatieproef zit eigenlijk al vervat in het masterplan met betrekking tot de hervorming van het secundair onderwijs, als element van een studieoriëntering. Ik ben blij dat dit is opgenomen in het masterplan, want ik heb altijd gepleit voor een integratie in een breder begeleidingstraject. De proef zou worden afgenomen in het vijfde middelbaar, en zou niet enkel peilen naar kennis, maar ook naar vaardigheden, attitudes en potentieel.

Samen met de VLOR zal de minister een taskforce samenstellen die zowel de oriëntatieproef als de ijkingsproef zal opvolgen. Ik zal de samenstelling en de werking van deze taskforce nauwkeurig opvolgen, want deze werkgroep zal ook beslissen wie de oriëntatieproef ontwikkelt, en hoe.

Een volledig verslag van de vergadering vind je hier.

 

Toegevoegd op 16 oktober 2013

Tags: Vlaams Parlement

Facebook

Youtube

Wie ik ben?

Ik ben Kathleen Helsen en woon samen met mijn man Danny en dochter Marie in Herselt. Ik ben schepen en volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. De thema's die me nauw aan het hart liggen, zijn onderwijs, werk en welzijn.

Meer over mij.

Schrijf in voor mijn nieuwsbrief