Naar inhoud

Terug

Subsidies Persoonlijke Ontwikkelingstrajecten

In 2008 keurde het Vlaams Parlement het decreet Leren en Werken goed. Dit decreet omvat onder andere de persoonlijke ontwikkelingstrajecten (POT). In dit decreet werd vastgelegd hoe deze POT  gefinancierd moeten worden. Het bedrag werd vastgelegd op 12,5 euro per georganiseerd begeleidingsuur. Dit bedrag is sindsdien niet meer aangepast terwijl de kosten die aan de POT’s zijn verbonden wel zijn gestegen. Door de 12,5 euro niet te indexeren, loopt men anno 2013 wel 14% middelen mis. Dit heeft geleid tot een onhoudbare situatie, en de inrichters van POT’s trekken dan ook aan de alarmbel. Ik stelde in de Commissie Onderwijs de vraag aan de minister of hij bereid is de financiering te herbekijken en het subsidiebedrag voor de POT’s tijdens de besprekingen van de begrotingscontrole ter sprake zou brengen.

Toegevoegd op 04 april 2013

Tags: Persoonlijk ontwikkelingstraject (POT), Vlaams Parlement,

Facebook

Youtube

Wie ik ben?

Ik ben Kathleen Helsen en woon samen met mijn man Danny en dochter Marie in Herselt. Ik ben schepen en volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. De thema's die me nauw aan het hart liggen, zijn onderwijs, werk en welzijn.

Meer over mij.

Schrijf in voor mijn nieuwsbrief