Naar inhoud

Terug

Hervorming Deeltijds Kunstonderwijs

Op 4 maart 2011 keurde de Vlaamse Regering de conceptnota goed over de hervorming van het deeltijds kunstonderwijs, kortweg DKO. Deze nota legt de krijtlijnen uit voor een grondige vernieuwing van dit onderwijsniveau. Deze nota heeft veel stof doen opwaaien.  In oktober 2012 kwam er een tweede conceptnota, waaraan de Vlaamse Regering niet formeel zijn goedkeuring heeft gehecht. Het is een discussietekst geworden, die je hier kan nalezen.

We stellen heel wat commotie en bezorgdheid vast op het veld over de voorstellen van de minister omtrent DKO. Intussen heb ik al veel contact gehad met mensen uit het veld. Op basis van die contacten hebben we de minister nu gevraagd om het overleg ten gronde verder te zetten, vooraleer dit dossier te finaliseren. Een dergelijke diepgaande hervorming moet immers gesteund zijn op een stevig draagvlak. Er zullen twee rondes van gesprekken volgen.

Een advies van de VLOR, de Vlaamse Onderwijsraad, vind je hier

Toegevoegd op 27 februari 2013

Tags: Vlaams Parlement

Facebook

Youtube

Wie ik ben?

Ik ben Kathleen Helsen en woon samen met mijn man Danny en dochter Marie in Herselt. Ik ben schepen en volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. De thema's die me nauw aan het hart liggen, zijn onderwijs, werk en welzijn.

Meer over mij.

Schrijf in voor mijn nieuwsbrief