Naar inhoud

Terug

Sluiting bouwdienst

Reeds geruime tijd kampt de dienst ruimtelijke ordening met een achterstand bij het afhandelen van de stedenbouwkundige vergunningsaanvragen. Hoewel de dienst ruimtelijke ordening er alles aan doet om deze achterstand weg te werken laat de toestroom aan dossiers dit momenteel niet toe.

Om dit nijpende probleem structureel aan te pakken, besliste het gemeentebestuur onder andere over te gaan tot de aankoop van een nieuw softwarepakket voor de dienst ruimtelijke ordening. Dit softwarepakket zal een snellere en meer efficiënte administratieve afhandeling van de lopende dossiers mogelijk maken. Langs de andere kant wordt ook verwacht dat de omschakeling van het nieuwe softwarepakket en van de databestanden de nodige vertragingen met zich mee zullen brengen.

Het college van burgemeester en schepenen heeft daarom beslist om de dienst ruimtelijke ordening een week lang te sluiten voor het publiek. Dit betekent dat de balie de ganse week gesloten zal zijn, maar ook dat de dienst niet telefonisch of per mail bereikbaar zal zijn.

Concreet zal de dienst ruimtelijke ordening helemaal niet bereikbaar zijn tijdens de week van 11 tot 15 maart 2012.

Wij danken u voor uw begrip en vertrouwen er op dat de dienst ruimtelijke ordening u met deze maatregel in de toekomst beter kan dienen.

Toegevoegd op 18 februari 2013

Tags: Herselt

Facebook

Youtube

Wie ik ben?

Ik ben Kathleen Helsen en woon samen met mijn man Danny en dochter Marie in Herselt. Ik ben schepen en volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. De thema's die me nauw aan het hart liggen, zijn onderwijs, werk en welzijn.

Meer over mij.

Schrijf in voor mijn nieuwsbrief