Naar inhoud

Terug

485 leerlingen in secundair onderwijs verliezen schooltoelage door spijbelen

Mogelijk 485 leerlingen in het secundair onderwijs verliezen hun schooltoelage omdat ze teveel spijbelden in de schooljaren 2008-2009 en 2009-2010. Dat blijkt uit cijfers ik opvroeg bij de minister.

Het aantal schooltoelagen in het secundair onderwijs dat teruggevorderd wordt omwille van spijbelgedrag is gestegen. Daaruit blijkt eens te meer dat we de discussie over het nieuwe spijbelactieplan van de minister zeer grondig moeten voeren. Ik geloof vooral in een preventieve en begeleidende aanpak van de problematiek.

Sinds 1 september 2007 is het nieuwe decreet over de studiefinanciering in voege. Eén van de doelstellingen is om spijbelen tegen te gaan in het lager en secundair onderwijs en in het deeltijds onderwijs. Een leerling die én tijdens het betrokken schooljaar én tijdens het laatst gevolgde schooljaar de vastgestelde grenzen van schoolverzuim of spijbelen overschrijdt, verliest de schooltoelage voor het betrokken schooljaar.

Concreet gaat het in het lager onderwijs over meer dan 29 halve dagen ongewettigde afwezigheid, in het secundair over 30 halve dagen. In het kleuteronderwijs gaat het over voldoende aanwezigheid op basis van de leeftijd van het kind.

Voor het schooljaar 2008-2009 werden omwille van hardnekkig spijbelen 351 terugvorderingen van schooltoelagen verstuurd aan leerlingen in het secundair onderwijs. Voor 2009-2010 is er wellicht voor 485 aanvraagdossiers een terugvordering. Zo blijkt uit het antwoord van de minister van Onderwijs. Het is nog wachten op definitieve cijfers tot de volledige procedure van waarschuwingsbrief tot terugvorderingbrief is afgerond.

Het aantal schooltoelagen in het secundair onderwijs dat teruggevorderd wordt omwille van spijbelgedrag is gestegen. Daaruit blijkt eens te meer dat we de discussie over het nieuwe spijbelactieplan van de minister zeer grondig moeten voeren. Ik geloof vooral in een preventieve en begeleidende aanpak van de problematiek. Ik roep de minister dan ook op vooral daarop in te zetten. Dat is de enige manier om aansluiting te vinden met spijbelaars.

Op hoeveel kinderen uit het lager en kleuteronderwijs hun schooltoelage verliezen omwille van onvoldoende aanwezigheid, is nog geen zicht. De waarschuwingsbrieven worden in de loop van de volgende maanden verstuurd, zo antwoordt de minister van Onderwijs. Voor het schooljaar 2010-2011 zal de controle van de voorwaarden pas gebeuren vanaf maart 2012.

De commissie Onderwijs in het Vlaams Parlement houdt nu donderdag 22 maart een gedachtewisseling met de minister over het nieuwe actieplan spijbelen en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag.
 

Facebook

Youtube

Wie ik ben?

Ik ben Kathleen Helsen en woon samen met mijn man Danny en dochter Marie in Herselt. Ik ben schepen en volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. De thema's die me nauw aan het hart liggen, zijn onderwijs, werk en welzijn.

Meer over mij.

Schrijf in voor mijn nieuwsbrief