Naar inhoud

Terug

Vlaanderen, China, Zuid-Korea: wie is de beste, de rapste, de slimste?

Een studiereis met de commissie Onderwijs naar China en Zuid-Korea was de juiste keuze! De betere scores van leerlingen uit deze landen op de PISA-resultaten vormden de aanleiding om ter plaatse te bestuderen welke factoren een rol spelen in het succes.

Gedurende tien dagen hebben we in beide landen gesprekken gevoerd met de minister van Onderwijs, de ambtenaren op het Ministerie van Onderwijs, directies van scholen, rectoren en professoren van universiteiten, leerkrachten, ouders en leerlingen van zowel lagere als secundaire scholen.

Ik ben tevreden over deze studiereis. Niet alleen omdat ik inzicht gekregen heb in de manier waarop we binnen het Vlaamse onderwijs dingen kunnen verbeteren. Ook heb ik vastgesteld dat we fier kunnen en mogen zijn op heel wat aspecten binnen ons onderwijssysteem.

Het onderwijs in China en Zuid-Korea is zeer sterk gericht op kennisverwerving en reproductie. Binnen onderwijs heerst een ware testcultuur. Vaardigheidstraining staat niet hoog op de agenda. Ik heb het resultaat ervan ervaren. Tijdens een klasbezoek probeerde ik een gesprek te voeren met 17-jarige leerlingen van de algemeen vormende opleiding over de school, hun studiekeuze,… Ondanks het feit dat deze leerlingen reeds van in de lagere school wekelijks Engelse les krijgen, was het voor hen zeer moeilijk, zelfs haast onmogelijk, om een babbeltje te slaan. In een eliteschool waar kinderen van hoogopgeleide ouders de schoolbanken bezetten, was een eenvoudig gesprekje in het Engels met een 8-jarig kind daarentegen geen enkel probleem.

Onderwijs is topprioriteit in opvoeding

Ook in China en Zuid-Korea speelt de thuissituatie een sterke rol in de ontwikkelingskansen van kinderen. De intellectuele ondersteuning die ouders kunnen meegeven aan hun kinderen is verschillend maar in het belang dat ouders hechten aan goed onderwijs voor hun kinderen zijn alle Chinezen en Zuid-Koreanen gelijk. Onderwijs is de topprioriteit in de opvoeding. Ouders hebben heel wat centen veil voor de studies van hun kinderen. De druk die zij op hun kinderen leggen om goed te presteren is zeer hoog. De lessen op school volstaan niet. Na de schooltijd participeren kinderen in bijlesklassen. De overheid moet zelfs ingrijpen om te voorkomen dat kinderen na 22u nog les moeten volgen.

In China en Zuid-Korea worden nieuwe concepten ontwikkeld voor het toekomstige onderwijs. Ja, ook in deze landen is onderwijs voortdurend in beweging. In de hervormingsplannen wordt het creëren van gelijke kansen tussen rurale en urbane gebieden, alsook het welbevinden van leerlingen centraal gesteld. Omwille van de prestatie- en testcultuur in deze landen, worden zij geconfronteerd met een hoog zelfmoordcijfer bij jongeren. Te veel jonge mensen voelen zich aan de kant van de samenleving gezet omdat zij niet behoren tot de toppers. Daarom willen China en Zuid-Korea inzetten op talentontwikkeling want iedereen moet een plaats krijgen in de maatschappij. Zij willen de aandacht voor het beroepsonderwijs vergroten.

Leerkrachten zijn de toppers van de samenleving

Aangenaam verrast was ik over de manier waarop in beide landen leerkrachten maatschappelijk aanzien hebben. Leerkrachten krijgen enorme kansen om zich tijdens hun loopbaan verder te professionaliseren. Leerkrachten zijn de toppers van de samenleving. Zij worden zeer hoog gewaardeerd. De financiële waardering voor leerkrachten is gemiddeld maar de maatschappelijke is bijzonder hoog. Ik ben ervan overtuigd dat wij over bepaalde aspecten betreffende het lerarenberoep kunnen leren van China en Zuid-Korea!

Meer foto's

Kathleen Helsen
Maart 2011
 

Toegevoegd op 31 maart 2011

Tags: Internationaal, PISA, Vlaams Parlement,

Facebook

Youtube

Wie ik ben?

Ik ben Kathleen Helsen en woon samen met mijn man Danny en dochter Marie in Herselt. Ik ben schepen en volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. De thema's die me nauw aan het hart liggen, zijn onderwijs, werk en welzijn.

Meer over mij.

Schrijf in voor mijn nieuwsbrief