Naar inhoud

Terug

Communicatie N119

Groen! blijft volhouden dat de Vlaamse Regering in het kader van het Ruimtelijk Structuurplan Korte Termijn (RSVKT), een duidelijke beslissing heeft genomen inzake de verbinding van Turnhout met Nederland, nl. de opwaardering van de N119 tot primaire weg. Deze informatie is niet juist.

In het Vlaams Parlement liet de bevoegde minister er op vraag van CD&V geen twijfel over bestaan: de formulering kon misschien beter, maar er wordt in het voorliggende document geen keuze gemaakt voor upgrading van deze secundaire weg, noch voor downgrading naar een lokale weg.
Vooraleer te beslissen zal een onderzoek worden gevoerd naar de beste manier om de verbinding van de Noord-Zuid naar Nederland te realiseren. Alle mogelijke tracés zullen tegen het licht worden gehouden, inclusief de ‘Postelroute’ zoals voorgesteld vanuit het Stadsbestuur Turnhout. Bij het onderzoek naar de functie van de N119 zal rekening gehouden worden met de effecten op het Vennengebied, de stadsring en de leefbaarheid van Turnhout.

Het is dan ook intellectueel oneerlijk om de huidige formulering in het RSVKT blijvend in vraag te stellen en hiermee de gemoederen in dit dossier op te hitsen en de publieke opinie op een verkeerd been te zetten

Merkwaardig punt in het debat is de stelling van Groen! dat de optie om de N119 op te waarderen, geen onderdeel zou uitgemaakt hebben van het openbaar onderzoek en dus onregelmatig in het RSVKT terecht kwam. Nochtans dienden zowel de stad Turnhout als de lokale Groen!-afdeling een bezwaarschrift in tijdens de procedure. Groen! verwijst naar een grondig advies van SARO en pleit ervoor dat advies maximaal te volgen. Er wordt evenwel verzwegen dat het precies SARO is dat op basis van die bezwaarschriften, aanbeval voornoemd onderzoek in overleg met Nederland te voeren.

Een dergelijke selectieve lezing van het dossier en de volgehouden communicatie daaromtrent is zonder meer ter kwader trouw.

De Noorderkempen hebben hoogdringend nood aan een betere mobiliteitsontsluiting naar Nederland. De Kempense CD&V-parlementairen Tinne Rombouts, Ward Kennes, Griet Smaers en Kathleen Helsen zullen dit dossier nauw opvolgen en de bekommernissen van het Turnhoutse stadsbestuur ter harte nemen. Ze zien er op toe dat het beloofde onderzoek de verschillende tracés ten gronde afweegt, om op basis daarvan een weloverwogen beslissing te kunnen nemen. In tussentijd houden zij eraan de Kempenaren op een correcte manier te informeren en roepen hun collega’s op diezelfde verantwoordelijkheid te nemen.
 

Toegevoegd op 22 februari 2011

Tags: Kempen, Mobiliteit, Noord-Zuidverbinding, Vlaams Parlement,

Facebook

Youtube

Wie ik ben?

Ik ben Kathleen Helsen en woon samen met mijn man Danny en dochter Marie in Herselt. Ik ben schepen en volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. De thema's die me nauw aan het hart liggen, zijn onderwijs, werk en welzijn.

Meer over mij.

Schrijf in voor mijn nieuwsbrief