Naar inhoud

Terug

Automatische toekenning studietoelage tegen 2014

Tegen het einde van deze legislatuur wordt de automatische toekenning van school- en studietoelagen ingevoerd. Dat heeft de minister van Onderwijs me verzekerd.

Momenteel loopt een proefproject in de Kempen in samenwerking met OCMW’s. Ik ben tevreden dat de minister overtuigd is van het belang om de studietoelagen automatisch toe te kennen. Dit helpt de meest kwetsbaren in onze samenleving een hele stap vooruit."

In de commissie Onderwijs zette Kathleen Helsen herhaaldelijk de automatische toekenning van studietoelagen op de agenda. In het begin van de legislatuur stelde de minister voorzichtig dat hij de haalbaarheid ervan zou onderzoeken. Kathleen Helsen bleef aan de alarmbel trekken. Vandaag verzekert de minister dat de automatische toekenning er tegen het einde van deze legislatuur komt.

“Ik ben tevreden dat de minister deze keuze maakt”, zegt de CD&V-onderwijsspecialiste. “Op die manier kunnen we voluit gaan voor de creatie van onderwijskansen. We voorkomen dat de mensen die de toelage het hardst nodig hebben, uit de boot vallen. Op deze manier wordt de doelgroep maximaal bereikt.”

Momenteel loopt een onderzoek naar de wettelijke en praktische hinderpalen van de automatische toekenning. De minister antwoordde aan Kathleen Helsen dat hij de conclusies eind november wil voorleggen aan de Vlaamse Regering.

Proefproject Kempen

Ook loopt dit school- en academiejaar een proefproject in samenwerking met OCMW’s in de Kempen. De OCMW’s hebben de machtiging om namens hun klanten, die een volmacht geven, aanvragen voor studiefinanciering digitaal in te dienen. Met een positief resultaat tot gevolg: de aanvragen werden vroeger ingediend en de afdeling Studietoelagen is erin geslaagd om 80% van aanvragen al te registeren.

Kathleen Helsen: “Het is positief dat de minister kiest voor een proefproject in de Kempen. Ik stel vast dat een aantal OCMW’s nog niet hebben ingetekend omdat ze geen rechtstreekse briefwisseling hebben ontvangen. Terwijl de interesse in het project er zeker is. Daarom is het belangrijk deze OCMW’s opnieuw te contacteren. Een proefproject in een welafgebakende regio moet zo ruim mogelijk worden opgevat om de juiste conclusies te kunnen trekken.” De minister heeft oor voor dit voorstel.

Wegens budgettaire redenen heeft de minister nog geen acties ondernomen om de studietoelagen te verhogen, zoals aangekondigd in zijn beleidsnota. “Er werden heel wat initiatieven opgezet om de communicatie naar de doelgroep te verhogen. Intussen zijn er positieve resultaten geboekt. Ik hoop dat de Vlaamse overheid, in afwachting van de automatische toekenning van de studietoelagen, hierop voldoende blijft inzetten zodat de rechthebbenden effectief, via welke weg dan ook, een aanvraag indienen”, besluit Kathleen Helsen.
 

Lees het verslag van de commissiebespreking [PDF]

Facebook

Youtube

Wie ik ben?

Ik ben Kathleen Helsen en woon samen met mijn man Danny en dochter Marie in Herselt. Ik ben schepen en volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. De thema's die me nauw aan het hart liggen, zijn onderwijs, werk en welzijn.

Meer over mij.

Schrijf in voor mijn nieuwsbrief