Naar inhoud

Terug

Een ‘wensnet’ voor de Kempen

De Vlaamse overheid zet verder in op openbaar vervoer. Ook in de Kempen. Dat bevestigde Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits in antwoord op m'n parlementaire vraag.

Zoals opgenomen in het Vlaams regeerakkoord wil de Vlaamse Regering tegen 2013 een kilometerheffing voor vrachtvervoer over de weg invoeren. Een proefproject moet uitwijzen of een kilometerheffing ook voor personenwagens kan worden ingevoerd.

Alvorens werk te maken van de kilometerheffing is het uiterst belangrijk werk te maken van een goed uitgebouwd openbaar vervoer. Omwille van geen of minder goede verbindingen via openbaar vervoer, zijn vele mensen voor woon-werkverkeer aangewezen op de auto. Zij hebben geen alternatief. Dit komt vooral voor in landelijke gebieden. Ook in de Kempen kampen we met de gekende problemen.

Het Kempens openbaar vervoer wordt al jaren gekenmerkt door te weinig verbindingen, slecht materieel, treinen en bussen die met grote vertragingen of zelfs niet rijden. In de spitsuren zijn de stamlijnen van de bussen van de Lijn vaak overbezet. Een verbetering van het openbaar vervoer is prioritair.

In antwoord op mijn parlementaire vraag stelde de minister dat voor de lokale invulling van Mobiliteitsvisie 2020 in de Kempense regio, De Lijn Antwerpen en de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK) samenwerken aan een regiobrede netwerkconsensus. Momenteel wordt onderzocht welke projecten eerst gerealiseerd kunnen worden. Om zo te komen tot een ‘wensnet’ dat aangeeft welke openbaar vervoerrelaties moeten worden aangeboden om maximaal tegemoet te komen aan stijgende vervoersvraag.

Blijkt een treinverbinding nodig te zijn, dan zal de minister dit opnemen met haar federale collega, bevoegd voor de NMBS.

Lees het antwoord van de minister [PDF]
 

Toegevoegd op 08 februari 2010

Tags: Kempen, Mobiliteit, Vlaams Parlement,

Facebook

Youtube

Wie ik ben?

Ik ben Kathleen Helsen en woon samen met mijn man Danny en dochter Marie in Herselt. Ik ben schepen en volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. De thema's die me nauw aan het hart liggen, zijn onderwijs, werk en welzijn.

Meer over mij.

Schrijf in voor mijn nieuwsbrief