Naar inhoud

Terug

Dialoog voor sterke leerkrachten in Vlaanderen

De leerkracht is de steunpilaar van ons onderwijs. Vlaanderen investeert in de opleiding van competente en gemotiveerde leerkrachten. Helaas verlaat één vierde tot één derde van de jonge leerkrachten het onderwijs binnen de vijf jaar. De werkonzekerheid en werkdruk zijn hiervoor de grootste redenen.

Hoe kunnen we hieraan sleutelen? Wat verwachten startende leerkrachten? Welke bekommernissen leven er bij leraars in spe? Deze vragen lagen voor tijdens een panelgesprek op Dag van de Leerkracht op 5 oktober 2009 op het departement lerarenopleiding van de Katholieke Hogeschool Kempen (KHK) in Vorselaar. Ik nam deel aan het panel. Een leerrijke denkoefening die de start is voor de ‘dialoog voor sterke leerkrachten in Vlaanderen’ waarop onze partij sterk wil inzetten.

Bekijk het filmpje


Bekijk foto's van Dag van de Leerkracht


 

Sterke scholen met sterke leerkrachten

De nieuwe Vlaamse Regering geeft aan het onderwijs een belangrijke rol in haar ambitieus plan om van Vlaanderen tegen 2020 een topregio te maken. Zo vermeldt het Vlaams regeerakkoord:

Een belangrijke bedreiging is het zeer ernstig tekort aan leerkrachten dat de komende jaren zal ontstaan. De regering zal met de sector onderzoeken welke maatregelen er kunnen genomen worden om dit tekort tegen te gaan, met bijzondere aandacht voor de problematiek in Brussel. Er zullen initiatieven genomen worden zodat mensen met praktijkervaring vanuit de privésector gemakkelijker kunnen overstappen naar het onderwijs. Hiervoor moeten de nodige middelen worden voorzien. Op alle niveaus van het onderwijs moeten hoger gekwalificeerden kunnen ingezet worden in het
onderwijsproces.

Met het oog op retentiebeleid is het van belang om leraren loopbaanperspectieven te bieden. De werkomstandigheden en de werkzekerheid voor jonge leerkrachten moeten worden verbeterd. De vlakke loopbaan moet doorbroken worden, en de vormen van taakdifferentiatie moeten worden geoptimaliseerd. Er moeten initiatieven worden genomen om personeelsleden op het einde van hun carrière langer aan het werk te houden.

Het Talis-onderzoek toont aan dat de Vlaamse leerkrachten te weinig bijscholing volgen. Leerkrachten moeten hiertoe gestimuleerd worden, en voldoende en reële kansen krijgen om zich permanent verder te professionaliseren.

CD&V wil in het onderwijsbeleid meer aandacht voor het versterken van leerkrachten, in het bijzonder van de jonge leerkrachten. Tijdens de onderhandelingsgesprekken in juni heb ik ervoor geijverd om in het regeerakkoord naast de globale aandacht die leerkrachten in Vlaanderen verdienen, een paragraaf op te nemen die de positie van jonge leerkrachten expliciet vermeldt.

Werkonzekerheid en werkdruk

Vlaanderen investeert in de opleiding van competente en gemotiveerde leerkrachten. Helaas verlaat één vierde tot één derde van de jonge leerkrachten het onderwijs binnen de vijf jaar, wegens de werkonzekerheid en werkdruk. Men verliest dus de mensen in wie men geïnvesteerd heeft en die men bovendien nodig heeft. Daarom willen we dat het beleid meer werk maakt van het aanbieden van een aantrekkelijke werkomgeving.

De oplossing voor deze problematiek is complex en veelzijdig en komt best tot stand in overleg met het onderwijsveld. Het startschot voor de ‘dialoog voor sterke leerkrachten’ werd gegeven tijdens het symposium georganiseerd in samenwerking met de lerarenopleiding van de KHK in Vorselaar op de Dag van de Leerkacht op 5 oktober 2009.

Laatstejaarsstudenten, schooldirecties, mentoren en leerkrachten die de toets hebben doorstaan, gingen met elkaar in gesprek en debatteerden over hoe het lerarenberoep aantrekkelijker kan worden gemaakt. Ik luisterde naar de suggesties en neem ze als ondervoorzitster van de commissie Onderwijs zeker mee in mijn parlementair werk en onze verdere dialoog. Om zo tot gepaste maatregelen te komen.

Energie

Ook de Vorselaarse schepen van Onderwijs Ludo Adriaenssen en senator en ondervoorzitter van CD&V Wouter Beke waren van de partij om de leerkrachten (in spe) een hart onder de riem te steken. CD&V gaf met mandarijntjes de laatstejaarsstudenten op symbolische wijze energie. De lokale CD&V-afdelingen deelden op Dag van de Leerkracht 300 fruitkorven uit aan de scholen.

 

 

Reacties

Marleen Nevelsteen zei op 29 oktober 2009 - 05:53

Geef mensen uit het onderwijs ook eens extra voordelen waar ze recht op hebben zoals kilometervergoeding, maaltijdcheque's,... (vooral voor de lage lonen) Dat zou, los van de andere problemen, toch wel helpen te motiveren. Nu ken ik leerkrachten die heel veel dingen zelf bekostigen. Het zijn niet de zelfstandigen hoor die moeten klagen want die rijden allen met een auto van de firma, en bezitten laptop, gsm dikwijls voor de ganse familie. En wat hebben wij ???

ria sabo (V&M Maasmechelen) zei op 27 oktober 2009 - 14:32

Dag Kathleen, op dit moment buigen we ons met enkele collega's vakbondsafgevaarden van COV ook over deze problematiek! We zoeken ook naar oplossingen, willen best meedenken!
Groetjes, Ria

Voeg een reactie toe

Gebruik de link geluidsfragment op deze pagina

Herken de cijferreeks in dit geluidsfragment of in de afbeelding hiernaast.

Moeilijk leesbaar of verstaanbaar?
Genereer een andere cijferreeks of neem contact met ons op.

Facebook

Youtube

Wie ik ben?

Ik ben Kathleen Helsen en woon samen met mijn man Danny en dochter Marie in Herselt. Ik ben schepen en volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. De thema's die me nauw aan het hart liggen, zijn onderwijs, werk en welzijn.

Meer over mij.

Schrijf in voor mijn nieuwsbrief