Naar inhoud

Terug

Ook schooltoelage voor basisonderwijs en deeltijds secundair onderwijs

Vorige legislatuur kaartte ACW de onaangepaste regelgeving van de studietoelagen aan. Zo waren de bedragen van de toelagen voor het secundair onderwijs niet meer aangepast sinds 1971. ACW nam deel aan een Platform Studietoelagen dat de eisen voor een nieuwe reglementering bundelde. Het Vlaams Parlement keurde in mei 2007 het nieuwe decreet goed. ACW-mandataris en Vlaams volksvertegenwoordiger Kathleen Helsen volgde de totstandkoming van het decreet op de voet op. 

Door de nieuwe regelgeving komen sinds september 2007 meer gezinnen in aanmerking voor een toelage. Zo werden in het schooljaar 2007-2008 de bedragen voor het secundair onderwijs opgetrokken en werden de inkomensgrenzen verhoogd. De financiële voorwaarden om in aanmerking te komen voor een toelage zijn dezelfde op alle studieniveaus en ouders moeten voortaan maar één formulier invullen voor alle kinderen samen. De doelstelling is dat 1 op de 4 leerlingen/studenten in aanmerking komt voor een toelage.

Wat is er nieuw vanaf 1 september 2008?

-De schooltoelage is ook mogelijk voor kleuters, leerlingen in de lagere school en het deeltijds secundair onderwijs.

De gemiddelde toelage per kleuter bedraagt 80 euro. Voor een kind in het lager onderwijs is dat 116 euro. In het deeltijds secundair onderwijs bedraagt de gemiddelde toelage 234 euro.

-De gemiddelde schooltoelage in het voltijds secundair onderwijs stijgt tot 377 euro.

-Door de inkomensgrenzen voor het basis-, secundair en hoger onderwijs gelijk te stellen, zal een kleuter die een schooltoelage ontvangt, die later ook als leerling en student ontvangen.

Meer informatie over de voorwaarden, het gezinsinkomen, de reglementering, hoe uw aanvraag in te dienen, vindt u op de website www.studietoelagen.be

Vragen? Geef een seintje aan Kathleen Helsen via kathleen.helsen@vlaamsparlement.be of op 02-552.43.18. Kathleen helpt u graag verder. De afdeling Studietoelagen kan u rechtstreeks bereiken via studietoelagen@vlaanderen.be of via het gratis nummer 1700 van de Vlaamse overheid.

Dien uw aanvraag voor het schooljaar 2008-2009 nu in! Dit kan online via de website www.studietoelagen.be tot uiterlijk 30 juni 2009

Toegevoegd op 30 april 2009

Tags: school- en studietoelage, Studiefinanciering, Vlaams Parlement,

Facebook

Youtube

Wie ik ben?

Ik ben Kathleen Helsen en woon samen met mijn man Danny en dochter Marie in Herselt. Ik ben schepen en volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. De thema's die me nauw aan het hart liggen, zijn onderwijs, werk en welzijn.

Meer over mij.

Schrijf in voor mijn nieuwsbrief