Naar inhoud

Terug

7 VTE bij voor CGG Kempen

Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Kempen (CGG Kempen) kan over extra werkkrachten beschikken voor hulpverlening aan senioren, kinderen en jongeren en gedetineerden. Dat antwoordde de Vlaamse minister van Welzijn aan Vlaams parlementslid Kathleen Helsen (CD&V).

In het Vlaams Regeerakkoord 2004-2009 engageert de Vlaamse Regering zich ertoe om het aanbod van de centra voor geestelijke gezondheidszorg te versterken o.m. met het oog op zelfmoordpreventie en het behandelen van depressies. Het wegwerken van de wachttijden voor kinderen, jongeren en ouderen stelt de Vlaamse minister van Welzijn voorop als een prioriteit.

Zal bij de verdeling van de middelen rekening worden gehouden met de historische achterstand van bepaalde regio’s? Die vraag rijst vanuit de geestelijke gezondheidssector. Zo ook in het arrondissement Turnhout. Een vergelijking met de rest van Vlaanderen en de provincie Antwerpen maakt duidelijk dat CGG De Kempen minder uitgebouwd is. De blinde vlekken situeren zich in de regio’s Hoogstraten en Mol. Ook heeft CGG Kempen (uitgedrukt op het bevolkingsaantal) een lage financiering: 3,82 euro per inwoner tgo 7,29 euro per inwoner als Vlaams gemiddelde.

De wachtlijst en wachttijden in het arrondissement Turnhout lopen op. Uit een meting in 2006 blijkt dat voor de Noorderkempen 75% van de zorgperiodes een wachttijd van 324 dagen had tussen de intake en de opstart van de behandeling. Voor de Zuiderkempen was dit 134 dagen.

Kathleen Helsen kaartte op 18 juni 2008 de Kempense problematiek aan bij de Vlaamse minister van Welzijn Steven Vanackere (CD&V). Intussen heeft Kathleen Helsen het officiële antwoord van de minister op de parlementaire vraag ontvangen en ontving ook CGG Kempen een schriftelijke toezegging van de minister van 7 VTE.

De minister erkent dat het werkingsgebied Turnhout onder het gemiddelde van de sector zit en besliste CGG Kempen 1,5 VTE bij te geven voor hulpverlening aan senioren en 2 VTE voor hulpverlening aan kinderen en jongeren. Ook voor de hulpverlening aan gedetineerden kreeg CGG Kempen 3,5 VTE toebedeeld. Als gevolg van deze uitbreidingen is de subsidie voor CGG Kempen gestegen van 3,82 euro naar 4,65 euro per inwoner.

Kathleen Helsen is verheugd over het positieve signaal van de minister. “Het gaat om een kleine doch belangrijke inhaalbeweging van hulpverlening in de Kempen. Aan de historische achterstand is nog werk aan de winkel. Maar de kloof met de andere CGG’s in Vlaanderen is alvast kleiner geworden.”

Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Kempen (CGG Kempen) kan over extra werkkrachten beschikken voor hulpverlening aan senioren, kinderen en jongeren en gedetineerden. Dat antwoordde de Vlaamse minister van Welzijn aan Vlaams parlementslid Kathleen Helsen (CD&V).

In het Vlaams Regeerakkoord 2004-2009 engageert de Vlaamse Regering zich ertoe om het aanbod van de centra voor geestelijke gezondheidszorg te versterken o.m. met het oog op zelfmoordpreventie en het behandelen van depressies. Het wegwerken van de wachttijden voor kinderen, jongeren en ouderen stelt de Vlaamse minister van Welzijn voorop als een prioriteit.

Zal bij de verdeling van de middelen rekening worden gehouden met de historische achterstand van bepaalde regio’s? Die vraag rijst vanuit de geestelijke gezondheidssector. Zo ook in het arrondissement Turnhout. Een vergelijking met de rest van Vlaanderen en de provincie Antwerpen maakt duidelijk dat CGG De Kempen minder uitgebouwd is. De blinde vlekken situeren zich in de regio’s Hoogstraten en Mol. Ook heeft CGG Kempen (uitgedrukt op het bevolkingsaantal) een lage financiering: 3,82 euro per inwoner tgo 7,29 euro per inwoner als Vlaams gemiddelde.

De wachtlijst en wachttijden in het arrondissement Turnhout lopen op. Uit een meting in 2006 blijkt dat voor de Noorderkempen 75% van de zorgperiodes een wachttijd van 324 dagen had tussen de intake en de opstart van de behandeling. Voor de Zuiderkempen was dit 134 dagen.

Kathleen Helsen kaartte op 18 juni 2008 de Kempense problematiek aan bij de Vlaamse minister van Welzijn Steven Vanackere (CD&V). Intussen heeft Kathleen Helsen het officiële antwoord van de minister op de parlementaire vraag ontvangen en ontving ook CGG Kempen een schriftelijke toezegging van de minister van 7 VTE.

De minister erkent dat het werkingsgebied Turnhout onder het gemiddelde van de sector zit en besliste CGG Kempen 1,5 VTE bij te geven voor hulpverlening aan senioren en 2 VTE voor hulpverlening aan kinderen en jongeren. Ook voor de hulpverlening aan gedetineerden kreeg CGG Kempen 3,5 VTE toebedeeld. Als gevolg van deze uitbreidingen is de subsidie voor CGG Kempen gestegen van 3,82 euro naar 4,65 euro per inwoner.

Kathleen Helsen is verheugd over het positieve signaal van de minister. “Het gaat om een kleine doch belangrijke inhaalbeweging van hulpverlening in de Kempen. Aan de historische achterstand is nog werk aan de winkel. Maar de kloof met de andere CGG’s in Vlaanderen is alvast kleiner geworden.”

Lees vraag en antwoord.

Toegevoegd op 29 april 2009

Tags: Vlaams Parlement

Facebook

Youtube

Wie ik ben?

Ik ben Kathleen Helsen en woon samen met mijn man Danny en dochter Marie in Herselt. Ik ben schepen en volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. De thema's die me nauw aan het hart liggen, zijn onderwijs, werk en welzijn.

Meer over mij.

Schrijf in voor mijn nieuwsbrief