Naar inhoud

Terug

Ongelijke subsidiŽring CAW's

Kathleen Helsen stelt subsidiëring CAW De Kempen aan de kaak

Uit de analyse van de enveloppefinanciering van de autonome centra voor algemeen welzijnswerk (CAW’s) is gebleken dat:

  1. het huidige subsidiebedrag per voltijdse equivalent ontoereikend is.
  2. de gemiddelde subsidie per voltijdse equivalent verschilt van CAW tot CAW in Vlaanderen.

Dit laatste punt heeft vooral te maken met het feit dat de huidige subsidie-enveloppe die aan de CAW’s wordt toegekend:
 

  1. historisch is samengesteld: verschillend van CAW tot CAW al naargelang de personeelssituatie in 1995.
  2. en anderzijds is aangevuld met een vast forfaitair bedrag per voltijdse equivalent bij personeelsuitbreiding.


Ook voor CAW De Kempen is deze nefaste situatie voelbaar. Voor het bedrag dat CAW De Kempen ontvangt per erkende voltijdse equivalent, zit CAW De Kempen onder het Vlaamse gemiddelde. Ook het bedrag dat CAW’s krijgen bij personeelsuitbreiding is opvallend lager dan het gemiddelde in de welzijnssector.

Vlaams volksvertegenwoordiger Kathleen Helsen (CD&V) kaartte het probleem van CAW De Kempen aan in de commissie Welzijn in het Vlaams Parlement. Kathleen Helsen: “Voor CAW De Kempen is het subsidiebedrag per voltijdse equivalent dat historisch is samengesteld, sowieso ontoereikend. De personeelsgroep wordt ouder. Om de lonen waarop het personeel recht heeft, correct te kunnen uitbetalen, is een hogere subsidiëring nodig. Een oplossing dringt zich op om de ongelijkheden tussen de regio’s weg te vagen, alsook om het subsidiebedrag per voltijdse equivalent op te trekken.”

Vlaams minister van Welzijn Steven Vanackere (CD&V) erkent het probleem en stelde in de commissie dat hij het besluit van de Vlaamse Regering dat bepaalt welk subsidiebedrag in aanmerking wordt genomen bij personeelsuitbreiding, wil wijzigen. Zo wil de minister vanaf 1 januari 2009 het bedrag optrekken: van 48.600 euro per voltijdse equivalent naar 55.200 euro. Vervolgens wil hij het accent leggen op het wegwerken van de regionale ongelijkheid op het niveau van de bestaffing. “Positief nieuws voor de Kempen”, besluit Kathleen Helsen.

Kathleen Helsen stelt subsidiëring CAW De Kempen aan de kaak

Uit de analyse van de enveloppefinanciering van de autonome centra voor algemeen welzijnswerk (CAW’s) is gebleken dat:

  1. het huidige subsidiebedrag per voltijdse equivalent ontoereikend is.
  2. de gemiddelde subsidie per voltijdse equivalent verschilt van CAW tot CAW in Vlaanderen.

Dit laatste punt heeft vooral te maken met het feit dat de huidige subsidie-enveloppe die aan de CAW’s wordt toegekend:
 

  1. historisch is samengesteld: verschillend van CAW tot CAW al naargelang de personeelssituatie in 1995.
  2. en anderzijds is aangevuld met een vast forfaitair bedrag per voltijdse equivalent bij personeelsuitbreiding.

Ook voor CAW De Kempen is deze nefaste situatie voelbaar. Voor het bedrag dat CAW De Kempen ontvangt per erkende voltijdse equivalent, zit CAW De Kempen onder het Vlaamse gemiddelde. Ook het bedrag dat CAW’s krijgen bij personeelsuitbreiding is opvallend lager dan het gemiddelde in de welzijnssector.

Vlaams volksvertegenwoordiger Kathleen Helsen (CD&V) kaartte het probleem van CAW De Kempen aan in de commissie Welzijn in het Vlaams Parlement. Kathleen Helsen: “Voor CAW De Kempen is het subsidiebedrag per voltijdse equivalent dat historisch is samengesteld, sowieso ontoereikend. De personeelsgroep wordt ouder. Om de lonen waarop het personeel recht heeft, correct te kunnen uitbetalen, is een hogere subsidiëring nodig. Een oplossing dringt zich op om de ongelijkheden tussen de regio’s weg te vagen, alsook om het subsidiebedrag per voltijdse equivalent op te trekken.”

Vlaams minister van Welzijn Steven Vanackere (CD&V) erkent het probleem en stelde in de commissie dat hij het besluit van de Vlaamse Regering dat bepaalt welk subsidiebedrag in aanmerking wordt genomen bij personeelsuitbreiding, wil wijzigen. Zo wil de minister vanaf 1 januari 2009 het bedrag optrekken: van 48.600 euro per voltijdse equivalent naar 55.200 euro. Vervolgens wil hij het accent leggen op het wegwerken van de regionale ongelijkheid op het niveau van de bestaffing. “Positief nieuws voor de Kempen”, besluit Kathleen Helsen.

Lees hier het commissieverslag (PDF).

Toegevoegd op 29 april 2009

Tags: Vlaams Parlement

Facebook

Youtube

Wie ik ben?

Ik ben Kathleen Helsen en woon samen met mijn man Danny en dochter Marie in Herselt. Ik ben schepen en volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. De thema's die me nauw aan het hart liggen, zijn onderwijs, werk en welzijn.

Meer over mij.

Schrijf in voor mijn nieuwsbrief