Naar inhoud

Terug

Kosteloos basisonderwijs: een genuanceerd verhaal

Op woensdag 27 juni 2007 heeft CD&V in het Vlaams Parlement mee het ontwerp van decreet goedgekeurd dat een aantal zaken regelt rond de kosten die basisscholen aan ouders mogen aanrekenen.

Van meet af aan was het voor CD&V belangrijk dat de vaak gebruikte term kosteloosheid helemaal niet betekent dat ouders helemaal niets meer hoeven te betalen voor hun schoolgaande kinderen. Dat moet dan ook duidelijk zijn voor scholen en ouders.

Op woensdag 27 juni 2007 heeft CD&V in het Vlaams Parlement mee het ontwerp van decreet goedgekeurd dat een aantal zaken regelt rond de kosten die basisscholen aan ouders mogen aanrekenen.

Van meet af aan was het voor CD&V belangrijk dat de vaak gebruikte term kosteloosheid helemaal niet betekent dat ouders helemaal niets meer hoeven te betalen voor hun schoolgaande kinderen. Dat moet dan ook duidelijk zijn voor scholen en ouders.

Kosteloos is wat strikt nodig is voor het bereiken van eindtermen en ontwikkelingsdoelen. Dat was overigens al zo, maar dat wordt nu nog verduidelijkt. Zo zullen bijvoorbeeld o.m. leerboeken, schriften, schrijfgerief, rekenmachines, passers voor alle kinderen in het basisonderwijs gratis zijn. Wat de school daarnaast aan materialen en activiteiten in haar onderwijsprogramma opneemt, is niet kosteloos voor de ouders. Het gaat om bijvoorbeeld om daguitstappen, een verplicht abonnement op een tijdschrift, een museumbezoek. Die kosten worden wel geplafonneerd door de invoering van bepaalde maximumbedragen.

Nog andere kosten voor diensten die op zich niets met het onderwijsprogramma zelf te maken hebben, zoals opvang, middagtoezicht en maaltijden, vallen niet onder de maximumbedragen. De kostprijs ervan moet wel redelijk zijn en in verhouding tot de geleverde dienst.

Cruciaal voor CD&V in dit hele verhaal is de expliciete koppeling van de invoering van de maximumbedragen aan de nieuwe financiering van het basisonderwijs. Met andere woorden, de maximumbedragen zullen pas gelden als het toekomstige decreet op de nieuwe financiering goedgekeurd zal zijn, waaruit scholen in principe meer werkingsmiddelen zullen putten dan waarover ze nu kunnen beschikken. Dat was een expliciete CD&V-vraag en minister Vandenbroucke is ons daarin gevolgd. Hij verdient daarvoor onze dank.

De tekst van het decreet en het verslag van de commissiebesprekingen vindt u hier in PDF.

Toegevoegd op 29 april 2009

Tags: Vlaams Parlement

Facebook

Youtube

Wie ik ben?

Ik ben Kathleen Helsen en woon samen met mijn man Danny en dochter Marie in Herselt. Ik ben schepen en volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. De thema's die me nauw aan het hart liggen, zijn onderwijs, werk en welzijn.

Meer over mij.

Schrijf in voor mijn nieuwsbrief