Bijsturing M-decreet

Bijsturing M-decreet

Er komen extra maatregelen om voor het best mogelijke onderwijs te zorgen voor leerlingen met zorgnoden in het gewoon én het buitengewoon onderwijs. Op het einde van de vorige legislatuur werd het M-decreet goedgekeurd en in de loop van deze legislatuur werden de noodzakelijke stappen gezet om dit ook uit te voeren. Het budget werd substantieel verhoogd en nu komen er ook een reeks noodzakelijke aanpassingen.

Zo wordt bijvoorbeeld de overgang van het personeel van buitengewoon naar het gewoon onderwijs vereenvoudigd. Het is niet langer nodig om een medische diagnose te hebben om een gemotiveerd verslag te krijgen. Een leerling heeft geen etiket nodig, maar wel de juiste ondersteuning. Er komt een open-endfinanciering voor de types 2, 4, 6 en 7, met andere woorden elke extra leerling zorgt ook voor extra middelen. Daarnaast is het niet meer nodig om eerst 9 maanden in het buitengewoon onderwijs te zitten vooraleer extra ondersteuning te krijgen in het gewoon onderwijs. Ook de IQ-grens voor leerlingen type 2 wordt geschrapt.

“Dit zijn allemaal maatregelen om het best mogelijke onderwijs te voorzien voor elke leerling. Gewoon onderwijs als het kan, buitengewoon onderwijs als het nodig is. De weg is ingezet om beide schooltypes naar elkaar te laten toegroeien. Dit vraagt dat beiden evengoed worden ondersteund. Ook de ondersteuningsnetwerken moeten verder ontwikkeld worden,” aldus Kathleen Helsen. We zetten verder in op de professionalisering van het gewoon en het buitengewoon onderwijs, om in de toekomst verder te evolueren naar echt inclusief onderwijs.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *