Naar inhoud

Terug

Juiste studiekeuze

Naar aanleiding van de start van het nieuwe schooljaar en de inschrijvingen die volop bezig zijn wil CD&V de aandacht vestigen op het belang van een goede studiekeuze. Een geschikte studierichting kiezen is ontzettend belangrijk om falen en herhaaldelijke mislukkingen te voorkomen. Schoolse vertraging en zittenblijven kunnen immers een negatieve invloed hebben op de motivatie van leerlingen en hun verdere prestaties. Demotivatie leidt meermaals tot ongekwalificeerde uitstroom. Die moeten we trachten te voorkomen omdat het een snelle tewerkstelling in de weg staat. Een betere studiekeuzebegeleiding is één van de maatregelen die CD&V wil vooropstellen om ongekwalificeerde uitstroom te voorkomen.

Knelpuntberoepen: vandaag de juiste studiekeuze maken is van fundamenteel belang.

De paradox van de arbeidsmarkt, enerzijds het hoge aantal werkzoekenden en anderzijds de moeilijkheden om voldoende geschikte arbeidskrachten te vinden, krijgt de laatste dagen veel aandacht in de media, zeker met de komst van ‘witte Polen’. Vooral de bouw- en horecasector klagen steen en been. Zij verwijzen naar de noodzaak om werknemers uit de nieuwe EU lidstaten aan te trekken om de vacatures op te vullen.

 

Naar aanleiding van de start van het nieuwe schooljaar en de inschrijvingen die volop bezig zijn wil CD&V de aandacht vestigen op het belang van een goede studiekeuze. Een geschikte studierichting kiezen is ontzettend belangrijk om falen en herhaaldelijke mislukkingen te voorkomen. Schoolse vertraging en zittenblijven kunnen immers een negatieve invloed hebben op de motivatie van leerlingen en hun verdere prestaties. Demotivatie leidt meermaals tot ongekwalificeerde uitstroom. Die moeten we trachten te voorkomen omdat het een snelle tewerkstelling in de weg staat.

 

Cijfers tonen aan dat in Vlaanderen aan het einde van het lager onderwijs reeds 14,9 % van de leerlingen schoolse vertraging opliep. Aan het einde van de derde graad secundair onderwijs loopt het percentage op de 35,6%. Aan de basis van deze hoge cijfers ligt vaak een verkeerde studiekeuze. Opmerkelijk is tevens dat jongens het minder goed doen dan meisjes.

 

Een betere studiekeuzebegeleiding is één van de maatregelen die CD&V wil vooropstellen om ongekwalificeerde uitstroom te voorkomen. Talentontwikkeling moet een start nemen in de kleuterschool, moet meer gericht zijn op preventie en een integrale aanpak. Scholen en CLB moeten doelbewust en systematisch anticiperen op risicofactoren en risicoleerlingen. Ouders moeten zo vroeg mogelijk ( van in de kleuterschool ) geïnformeerd worden over de talenten en leerstijlen van hun kind. Elk kind is verschillend en moet in zijn eigenheid gerespecteerd worden. Sommige kinderen zitten graag met de neus in de boeken en leren op die manier dingen over onze samenleving. Anderen zijn graag actief bezig met een knutselwerk of een experiment en ontdekken al doende hoe de dingen in elkaar zitten. Binnen het secundair onderwijs wordt zo maximaal mogelijk ingespeeld op de verschillende leerstijlen van kinderen. Daarom is het belangrijk dat een kind in de studierichting terecht komt die het dichtst aansluit bij de eigen leerstijl en interesse. Ouders informeren over de verschillende studierichtingen die aansluiten bij de eigenschappen van hun kind gebeurt best niet alleen op scharniermomenten in een schoolloopbaan maar moet een continu proces zijn. Op die manier kan voorkomen worden dat een leerling start in ASO om uiteindelijk de school op 18 jaar te verlaten in BSO, zonder diploma.

 

Nog veel te vaak twijfelen ouders en leerlingen om te kiezen voor TSO en BSO-studierichtingen. De angst dat deze richtingen minder goed voorbereiden op hoger onderwijs speelt hierbij een rol. TSO en BSO bereidt leerlingen voor op tewerkstelling maar biedt binnen het leergebied eveneens mogelijkheden tot het behalen van een bachelor. Om in de toekomst meer leerlingen te motiveren een TSO of BSO opleiding te volgen is het belangrijk om een voldoende aanbod van bacheloropleidingen in deze beroepen te voorzien. In Vlaanderen kan vandaag bijvoorbeeld niet in elke provincie een bacheloropleiding bouw of hotel/horeca gevolgd worden. Het zijn nochtans twee sectoren die schreeuwen om arbeidskrachten.

 

De cijfers tonen aan dat werkervaring een belangrijke rol speelt om uit de werkloosheid te geraken. Een goede werkattitude en voldoende werkervaring blijken belangrijker te zijn dan een hoge kwalificatie. De middenstandsopleidingen leveren hiertoe het bewijs. In het Vlaamse onderwijsbeleid is de keuze om het werkplekleren te versterken een goede maatregel. Daarbovenop pleiten wij ervoor om de kansen tot het opdoen van werkervaring nog te vergroten. Jongeren die tijdens hun schoolloopbaan in vakantieperiodes of weekends, hun kennis en ervaring binnen hun studiegebied willen verruimen moeten daar meer dan vandaag de kans toe krijgen. De begrenzing van het maximuminkomen mag geen belemmering zijn voor jongeren die moeilijk een hoge kwalificatie kunnen behalen. We moeten de risicofactoren ombuigen tot kansen.

Jan Laurys
Kathleen Helsen

Toegevoegd op 28 april 2009

Tags: Vlaams Parlement

Wie ik ben?

Ik ben Kathleen Helsen en woon samen met mijn man Danny en dochter Marie in Herselt. Ik ben schepen en volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. De thema's die me nauw aan het hart liggen, zijn onderwijs, werk en welzijn.

Meer over mij.

Schrijf in voor mijn nieuwsbrief

Bekijk hier alvast het archief.