Naar inhoud

Terug

Sociale voordelen

 Het decreet betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau van 30 november 2007 bepaalt dat gemeenten die aan de scholen van het eigen schoolbestuur sociale voordelen toekennen, verplicht zijn dezelfde voordelen toe te kennen aan de op hun grondgebied gelegen scholen van andere schoolbesturen indien die erom vragen. Maar wat als steden of gemeenten hun onderwijs en hun scholen verzelfstandigen en bijvoorbeeld in een autonoom gemeentebedrijf onderbrengen? Ik vroeg het aan de minister. 

 Onder ‘sociale voordelen’ verstaan we ochtend-, avond- en middagtoezicht, de kosten van de toegang tot het zwembad, etc. Het volledige lijstje kan u onder artikel 6 van het decreet terugvinden. Omdat er onduidelijkheid is ontstaan omtrent de verplichtingen die een gemeente heeft bij het toekennen van sociale voordelen als die gemeente haar scholen heeft ondergebracht in een autonoom gemeentebedrijf, vroeg ik de minister de regelgeving hieromtrent te verduidelijken. Het antwoord van de minister was helder: als een gemeente tegemoetkomingen doet aan de scholen die zijn ondergebracht in een autonoom gemeentebedrijf voor aangelegenheden die overeenkomstig artikel 6 van het decreet een sociaal voordeel zijn, dan moet de gemeente dat sociaal voordeel ook toekennen aan de scholen van de andere schoolbesturen gelegen op het grondgebied, als zij erom vragen.

Toegevoegd op 17 juni 2015

Tags: Vlaams Parlement

Facebook

Wie ik ben?

Ik ben Kathleen Helsen en woon samen met mijn man Danny en dochter Marie in Herselt. Ik ben schepen en volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. De thema's die me nauw aan het hart liggen, zijn onderwijs, werk en welzijn.

Meer over mij.

Schrijf in voor mijn nieuwsbrief

Bekijk hier alvast het archief.