Naar inhoud

Terug

RUP Kleiput

 In de Schoolstraat ligt de gemeentelijke kleiput. Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuur plan van Herselt bepaalt dat er voor deze zone een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) moet worden opgesteld waarin de bestemming en de mogelijke ontwikkelingsperspectieven voor het gebied moeten vastgelegd worden. Dit RUP is voorlopig vastgesteld en het schepencollege organiseert een openbaar onderzoek over het ontwerp. Meer weten? Op 19 mei organiseren we een infoavond in de parochiezaal van Ramsel om 20u. Iedereen is welkom!

 Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuur plan van Herstelt vraagt dat in het RUP de mogelijkheden met betrekking tot de afwerking en functie van de bestaande visput, plus de ontwikkeling van sportterreinen en sportaccomodatie opgenomen worden. Het plangebied staat immers ingetekend als centrum zone voor sportinfrastructuur. De ontwikkelingsperspectieven worden in het RUP zeer ruim opgevat zodat verschillenden recreatieve functies mogelijk zijn.  Het bestaande voetbalveld, de bijhorende kantine en de visvijver worden vastgelegd in het RUP, en er worden geen bestaande verkavelingen opgeheven. Het RUP bestaat uit een verordenend grafisch plan, de bijhorende stedenbouwkundige voorschriften, de weergave van de feitelijke en juridische toestand en een toelichting- en screeningsnota waarin de relatie met het ruimtelijk structuurplan beschreven staat, waarvan dit RUP een uitvoering is.

Toegevoegd op 20 april 2015

Tags: Herselt

Facebook

Wie ik ben?

Ik ben Kathleen Helsen en woon samen met mijn man Danny en dochter Marie in Herselt. Ik ben schepen en volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. De thema's die me nauw aan het hart liggen, zijn onderwijs, werk en welzijn.

Meer over mij.

Schrijf in voor mijn nieuwsbrief

Bekijk hier alvast het archief.