Naar inhoud

Terug

Aanpassing M-decreet

 De minister stelde in een gesprek met Ouders voor Inclusief Onderwijs dat ze wil nagaan hoe middelen die nu al vrijkomen wegens een dalend aantal inschrijvingen in het buitengewoon onderwijs, al eerder (eventueel bij de start van het schooljaar 2015-2016) kunnen ingezet worden binnen het gewoon onderwijs. Op deze manier zou de ‘waarborgregeling’ waarvan sprake in het M-decreet al vervroegd kunnen ingaan. Dit werd in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement besproken op woensdag 18 maart.

 Ik ben tevreden met de keuze van de minister om de verschuiving van middelen te bekijken. Dit beantwoordt aan de geest van het M-decreet om de middelen die we investeren in kinderen, niet te verminderen. De verschuiving van leerlingen van het buitengewoon naar het gewoon onderwijs doet zich dit schooljaar al voor, en dan is het cruciaal dat we daarop inspelen. In mijn tussenkomst wees ik ook op het belang om de middelen aan te wenden voor de ondersteuning van leerkrachten en leerkrachtenteams.

Toegevoegd op 18 maart 2015

Tags: Vlaams Parlement

Facebook

Wie ik ben?

Ik ben Kathleen Helsen en woon samen met mijn man Danny en dochter Marie in Herselt. Ik ben schepen en volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. De thema's die me nauw aan het hart liggen, zijn onderwijs, werk en welzijn.

Meer over mij.

Schrijf in voor mijn nieuwsbrief

Bekijk hier alvast het archief.