Naar inhoud

Terug

Nederlandse studenten

In Nederland worden de basisbeurzen in het hoger onderwijs vanaf volgend schooljaar afgeschaft. Die basisbeurs was er voor studenten die aan hun eerste opleiding begonnen en die binnen de tien jaar succesvol afrondden. Het inschrijvingsgeld in het hoger onderwijs in Nederland ligt gevoelig hoger dan het inschrijvingsgeld bij ons. Hoe groot is de kans dat er een opmerkelijke  toename van Nederlandse studenten in het hogere onderwijs in Vlaanderen zal zijn? Ik vroeg de minister in de Commissie Onderwijs of ons hoger onderwijs een eventuele toestroom kan verwerken. 

 De onderwijstaal in Vlaanderen is dezelfde als in Nederland, en het inschrijvingsgeld ligt gevoelig lager. Dit kan het Nederlandse studentenaantal op onze hogescholen en universiteiten gevoelig doen toenemen. Daarom is het belangrijk dat we de capaciteit en daarmee ook de kwaliteit van ons hoger onderwijs goed in het oog houden. De minister gaf in haar antwoord aan dat uit haar gesprekken met de Nederlandse minister van onderwijs was gebleken dat we vanuit Nederland geen grote bijkomende instroom moeten verwachten. Beide ministers van Onderwijs hebben een aantal afspraken gemaakt. Zo willen ze de leerlingen- en studentenstromen in kaart brengen en blijven opvolgen en de wederzijdse mobiliteit tussen Vlaanderen en Nederland aanmoedigen en inhoudelijk beter omkaderen. Ook willen beide ministers ervaringen delen op het vlak van studieoriëntering en instroommaatregelen, op het vlak van studiefinanciering en het onthaal van buitenlandse studenten, elkaar proactief informeren over beleidsbeslissingen en ten slotte via de NVAO blijven samenwerken op het vlak van kwaliteitszorg.  Het volledige antwoord van de minister kan je hier nalezen.

Toegevoegd op 03 februari 2015

Tags: Vlaams Parlement

Facebook

Wie ik ben?

Ik ben Kathleen Helsen en woon samen met mijn man Danny en dochter Marie in Herselt. Ik ben schepen en volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. De thema's die me nauw aan het hart liggen, zijn onderwijs, werk en welzijn.

Meer over mij.

Schrijf in voor mijn nieuwsbrief

Bekijk hier alvast het archief.