Naar inhoud

Terug

Klaar voor de wereld?!

De recente gebeurtenissen in Parijs, de mars tegen de islamisering in Duitsland, de tegenbetogingen, … hebben me erg aangegrepen. Het debat over de plaats of het ontbreken van waarden en normen in onze samenleving laait weer in alle hevigheid op.

Het maakt het traject dat ik vorig jaar startte onder de noemer ‘Klaar voor de wereld?!’, des te actueler. Daarin dacht ik samen met leerkrachten, ouders en vrijwilligers na over die samenleving. We leven in een sterk geglobaliseerde wereld, en onze kinderen en jongeren komen dan ook voortdurend in aanraking met andere culturen en gebruiken. Hoe leren ze hiermee omgaan? Hoe bouwen ze een sterke identiteit op? Wat is de rol van opvoeding om onze kinderen en jongeren klaar te stomen voor deze complexe wereld?

De afgelopen week maakt duidelijk dat het werk verre van af is. We moeten blijven nadenken en in dialoog gaan. Alleen zo kunnen we jongeren wapenen en kan radicalisering een halt worden toegeroepen.   

 Als beginpunt van het traject schreef ik het boek ‘Klaar voor de wereld?! Samen werken aan opvoeding’. Welke normen en waarden willen we meegeven met onze kinderen? Hoe voeden we hen het best op om klaar te zijn voor de complexe wereld vol diversiteit waarin we leven? Dit boek buigt zich over de hamvraag: zijn onze kinderen en jongeren klaar voor de wereld?

Later hebben 7 prominente lezers gereflecteerd over de verschillende thema’s die in het boek aangeraakt worden. Die reacties werden verzameld in het e-book ‘Klaar voor de wereld?! Samen gewerkt aan opvoeding’. http://issuu.com/khelse/docs/e-_book_2

“Een gemeenschap kan enkel overleven als mensen samen nadenken over de manier waarop we onze samenleving uitbouwen.” Kathleen Helsen in ‘Klaar voor de wereld!?’, een boek over opvoeden tot verantwoordelijkheidszin en identiteit.

Toegevoegd op 13 januari 2015

Tags: Vlaams Parlement

Facebook

Wie ik ben?

Ik ben Kathleen Helsen en woon samen met mijn man Danny en dochter Marie in Herselt. Ik ben schepen en volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. De thema's die me nauw aan het hart liggen, zijn onderwijs, werk en welzijn.

Meer over mij.

Schrijf in voor mijn nieuwsbrief

Bekijk hier alvast het archief.