Naar inhoud

Terug

Besprekingen in de Commissie Onderwijs

 In het begin van de nieuwe legislatuur stelt elke minister een beleidsnota op, met de plannen van de minister in van de komende vijf jaar. In de commissie Onderwijs in het Vlaams Parlement lopen de besprekingen hiervan volop. Ook de begroting van onderwijs voor 2015 werd nauwkeurig onder de loep genomen. Tijdens deze besprekingen vroeg ik de minister meer verduidelijking over sommige besparingen en de gevolgen op vlak van gelijke kansen.


 Daarbij beklemtoonde ik onder andere het belang van de ondersteuning van de vzw Bednet, die zieke kinderen de mogelijkheid geeft de lessen in de klas via het internet te volgen. Ook vroeg ik naar de stand van zaken in het sociaaloverleg en de leerlingenbegeleiding. Het verslag van de begrotingsbespreking vind je hier. In de commissie wees ik op het belang van doelgroepgericht werken bij het bevorderen van kleuterparticipatie. Die is in Vlaanderen al redelijk hoog, maar we moeten meer inzetten op die groep die we nu moeilijk bereiken. Onderzoek heeft immers aangetoond dat kleuterparticipatie latere onderwijskansen gevoelig verhoogt en de kans op schoolse problemen doet afnemen. De besprekingen van de beleidsnota zijn nog lopende, de verslagen daarvan zullen tegen het einde van deze maand beschikbaar zijn.

 

Toegevoegd op 12 januari 2015

Tags: Vlaams Parlement

Facebook

Wie ik ben?

Ik ben Kathleen Helsen en woon samen met mijn man Danny en dochter Marie in Herselt. Ik ben schepen en volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. De thema's die me nauw aan het hart liggen, zijn onderwijs, werk en welzijn.

Meer over mij.

Schrijf in voor mijn nieuwsbrief

Bekijk hier alvast het archief.