Naar inhoud

Terug

Participatiedecreet

Woensdag 26 maart werd het ‘ontwerp van decreet houdende diverse maatregelen betreffende de rechtspositie van leerlingen in het basis- en secundair onderwijs en betreffende de participatie op school’ gestemd en goedgekeurd in de plenaire vergadering. Dit decreet bepaalt mee de rechten en plichten van leerlingen. Het biedt antwoorden op een aantal prangende zaken die op het einde van vorig schooljaar de kranten haalden, zoals het meisje dat naar de rechter stapte omdat ze niet akkoord was met haar C-attest, en de scholen die geen rapporten uitreikten aan hen die de schoolrekeningen nog niet hadden betaald.

Als een leerling het niet eens is met een beslissing van de klassenraad, kan die leerling naar een beroepscommissie stappen. Het kan gaan om beslissingen om een leerling een C-attest te geven, of uit te sluiten van school. De beroepscommissie kan met dit decreet een beslissing van de klassenraad ongedaan maken, en zo bijvoorbeeld een C-attest omzetten naar een A-attest. Het decreet bepaalt verder nog andere zaken, bijvoorbeeld dat leerlingen die bevallen en moederschapsverlof opnemen, thuisonderwijs kunnen krijgen. Ook zorgt het nieuwe decreet ervoor dat scholen geen rapporten meer kunnen achterhouden als de schoolfacturen niet betaald zijn. De volledige tekst kan u hier terugvinden, en de bespreking en de stemming in de plenaire vergadering leest u hier.

Toegevoegd op 28 maart 2014

Tags: Vlaams Parlement

Facebook

Wie ik ben?

Ik ben Kathleen Helsen en woon samen met mijn man Danny en dochter Marie in Herselt. Ik ben schepen en volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. De thema's die me nauw aan het hart liggen, zijn onderwijs, werk en welzijn.

Meer over mij.

Schrijf in voor mijn nieuwsbrief

Bekijk hier alvast het archief.