Naar inhoud

Terug

Taaltest kleuters

Na jarenlang weerwerk ben ik blij te kunnen melden dat de verplichte taalproef voor kleuters eindelijk is afgeschaft. Dit wil zeggen dat de toelatingsvoorwaarden tot het gewoon lager onderwijs voor leerlingen die niet voldoende aanwezig waren in het kleuteronderwijs, worden herzien. Voortaan beslist de klassenraad binnen een termijn van 10 schooldagen of deze kinderen al dan niet tot het lager onderwijs worden toegelaten.

Deze taaltest werd ingevoerd met de bedoeling om ouders aan te sporen hun kleuters zoveel mogelijk naar school te sturen. Bij de overgang naar het lager onderwijs, werd de kleuter getest op zijn of haar niveau van het Nederlands. Wanneer de kleuter niet slaagde, moest hij of zij het jaar over doen. Deze regeling bleek haar doelstelling niet te halen. Het amendement op Onderwijsdecreet XXIV die deze regeling aanpast, ligt momenteel voor in de commissie onderwijs. De nieuwe regeling treedt in voege op 1 september 2014.

Toegevoegd op 20 maart 2014

Tags: Kleuteronderwijs, Taaltoets, Vlaams Parlement,

Wie ik ben?

Ik ben Kathleen Helsen en woon samen met mijn man Danny en dochter Marie in Herselt. Ik ben schepen en volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. De thema's die me nauw aan het hart liggen, zijn onderwijs, werk en welzijn.

Meer over mij.

Schrijf in voor mijn nieuwsbrief

Bekijk hier alvast het archief.