Naar inhoud

Terug

Immersie onderwijs

Sinds eind jaren ’90 leeft het idee om leerkrachten uit te wisselen tussen de Vlaamse en Franstalige Gemeenschap. De bedoeling hiervan is om de leerlingen sneller en beter de andere landstaal aan te leren. De regelgeving hieromtrent is onvoldoende en onduidelijk. Dit maakt het geen aantrekkelijke optie voor Vlaamse leerkrachten, die hun eerder verworven rechten, zoals hun anciënniteit, niet kunnen overdragen. Daarom stelde ik een schriftelijke vraag aan de minister over dit zogeheten immersie onderwijs.

Alle gemeenschappen willen er garant voor staan dat de statutaire rechten van de personeelsleden die aan een dergelijke uitwisseling deelnemen, gevrijwaard blijven.

Er is een overleg geweest tussen de Ministers van Onderwijs van de drie gemeenschappen op 7 juni en op 10 september 2013. Op dat overleg is afgesproken dat elke gemeenschap zal werken binnen het eigen bestaande regelgevende kader. Voor Vlaanderen wil dit zeggen dat gebruik zal kunnen worden gemaakt van het stelsel van verlof wegens opdracht, wat gelijk is aan detachering met terugbetaling. Dit biedt volgens de minister voldoende waarborg naar de geldelijke en administratieve toestand van de Vlaamse leerkrachten die in de Frans- of Duitstalige gemeenschap willen gaan lesgeven. Er is op dat overleg ook beslist om een permanent overlegforum tussen de drie ministers te installeren.

Op een volgende bijeenkomst met de Ministers van Onderwijs van de drie gemeenschappen die gepland is voor begin 2014, zullen de laatste details van het dossier afgerond worden. Dan zullen de exacte contouren duidelijk zijn, en dan zal dat ook meegedeeld worden aan alle leerkrachten.

Toegevoegd op 04 december 2013

Tags: Vlaams Parlement

Facebook

Wie ik ben?

Ik ben Kathleen Helsen en woon samen met mijn man Danny en dochter Marie in Herselt. Ik ben schepen en volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. De thema's die me nauw aan het hart liggen, zijn onderwijs, werk en welzijn.

Meer over mij.

Schrijf in voor mijn nieuwsbrief

Bekijk hier alvast het archief.