Naar inhoud

Terug

Leerkrediet

In 2008 werd het systeem van het leerkrediet in het hoger onderwijs ingevoerd. De bedoeling hiervan is om langdurig studeren tegen te gaan. Elke student krijgt van de overheid 140 studiepunten krediet. Elk vak heeft ook een bepaald aantal studiepunten toegewezen. Als een student slaagt voor dat vak, haalt hij de punten binnen. Als hij niet slaagt, vervallen die studiepunten. De studenten die al hun krediet hebben opgebruikt, zouden in se nog verder kunnen studeren, maar dan krijgen de instellingen van het hoger onderwijs voor hen geen subsidies meer van de overheid. Sommige instellingen vragen dan een grotere bijdrage van de student, anderen voorzien zelf in extra middelen. In het schooljaar 2011-2012 waren er 1.293 studenten die hun leerkrediet uitgeput hadden. Hogescholen pleiten nu voor een herziening van het systeem van leerkrediet. In de commissie onderwijs ondervroeg ik de minister hierover.

Een voorstel van de Vlhora, de Vlaamse Hogescholenraad, is om studenten bij een nieuwe start 60 studiepunten terug te geven, het krediet voor één jaar. Op deze manier krijgen studenten die te lang een richting hebben gevolgd die hen niet lag, een tweede kans. Ook de studenten die stoppen met studeren om te gaan werken en zo hun krediet verliezen, kunnen op deze manier weer verder studeren. Ik vroeg de minister hoe hij tegenover dit voorstel staat. Daarnaast vroeg ik hem ook of het herbekijken van het systeem van leerkrediet onderdeel kan uitmaken van de evaluatie van het Financieringsdecreet dat nu loopt. De minister stelde in zijn antwoord dat er geen eenvormig beleid bestaat over de toelating van studenten of over het vragen van een verhoogd studiegeld bij ontoereikend leerkrediet. De Vlaamse Regering heeft een werkgroep samengesteld die tegen het einde van deze legislatuur concrete krijtlijnen zal uittekenen voor een aangepast studievoortgangs- en oriëntatiebeleid. Ik vroeg de minister naar de samenstelling van deze werkgroep, en de opdracht die ze heeft. In de werkgroep zitten experts van hogescholen en universiteiten, de studenten en de overheid. Het doel is om de instrumenten inzake studievoortgangsbewaking, waaronder het leerkrediet, grondig te onderzoeken op hun efficiëntie en om een aangepast beleid uit te tekenen dat het studievoortgangsbeleid ook beter moet koppelen aan een goede oriëntatie. De aanpassing van het leerkrediet zal dus niet worden meegenomen in de evaluatie van het financieringsdecreet, maar worden opgenomen door de werkgroep. De resultaten van deze werkgroep mogen we tegen het einde van deze legislatuur verwachten, iets wat ik nauwlettend zal opvolgen. Lees het verslag van de commissievergadering hier.  

Toegevoegd op 13 november 2013

Tags: Vlaams Parlement

Facebook

Wie ik ben?

Ik ben Kathleen Helsen en woon samen met mijn man Danny en dochter Marie in Herselt. Ik ben schepen en volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. De thema's die me nauw aan het hart liggen, zijn onderwijs, werk en welzijn.

Meer over mij.

Schrijf in voor mijn nieuwsbrief

Bekijk hier alvast het archief.