Naar inhoud

Terug

Nascholing diversiteit

Nascholing vormt een onderdeel van de functiebeschrijving van iedere leraar. De school bepaalt zelf hoe het haar nascholingsplan opstelt. De minister kiest elk jaar de prioritaire nascholing. Dit houdt in dat de gesubsidieerde nascholingen het jaar na de subsidiëring op de ‘vrije’ markt kunnen worden aangeboden. We merken dat leerkrachten behoefte hebben aan expertise in het omgaan met diversiteit. Ik vroeg de minister in de commissie onderwijs of dit thema dan ook volgend schooljaar zal worden opgenomen als prioritaire nascholing.

Het Steunpunt Diversiteit en Leren ontving afgelopen schooljaar meer dan 200 aanvragen voor de prioritaire nascholing over diversiteit en differentiatie. In totaal werden 24 scholen geselecteerd. Dit toont de grote behoefte in het veld aan. De minister koos voor het volgende schooljaar echter voor andere thema’s: breed evalueren, taalontwikkeling Nederlands van leerlingen met een andere thuistaal, en Content and Language Integrated Learning of CLIL. Ondanks de grote behoefte wordt het aanbod diversiteit en differentiatie dus niet meer op de lijst van prioritaire nascholing geplaatst. Daarom vroeg ik de minister of we onze aanpak niet moesten evalueren, om te kijken of wij het hele nascholingsaanbod goed aanpakken. Het verslag van de commissievergadering kan je hier nalezen.

Toegevoegd op 13 november 2013

Tags: Vlaams Parlement

Wie ik ben?

Ik ben Kathleen Helsen en woon samen met mijn man Danny en dochter Marie in Herselt. Ik ben schepen en volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. De thema's die me nauw aan het hart liggen, zijn onderwijs, werk en welzijn.

Meer over mij.

Schrijf in voor mijn nieuwsbrief

Bekijk hier alvast het archief.