Naar inhoud

Terug

Kostenbeheersing secundair onderwijs

De kosten voor een leerling in het secundair onderwijs kunnen hoog oplopen. Luc De Man, hoofd van de pedagogische begeleidingsdienst van het Gemeenschapsonderwijs, stelde in een reportage van Telefacts dat de schoolfactuur soms als selectiemechanisme  wordt gebruikt om op een verdoken manier bepaalde groepen leerlingen de toegang tot een school te ontzeggen. In de commissie Onderwijs van 24 oktober vroeg ik de minister of hij weet had van dergelijke praktijken, of er een gedifferentieerde methode van kostenbeheersing nodig is voor het secundair onderwijs en of de werkingsmiddelen voor scholen opgevolgd worden. Daarbij wees ik op de grote kost van buitenlandse reizen die vaak in de derde graad georganiseerd worden. Zij mogen niet leiden tot segregatie in ons onderwijs! Net omdat de meest kansarmen enkel via onderwijs de kans krijgen om de wereld te ontdekken.

In 2008 hebben we al een maximumfactuur ingevoerd voor het basisonderwijs. Voor het secundair onderwijs is dit moeilijker, omdat er zoveel verschillende richtingen bestaan, waar de materiële noden telkens anders liggen. De minister verwees in zijn antwoord dan ook naar de hervormingen van het secundair onderwijs, waarbij er een brede eerste graad komt die homogener is, waardoor het gemakkelijker is om een maximumfactuur in te voeren. Voor de tweede en derde graad zal het aantal studierichtingen fors worden teruggedrongen, maar zullen er toch verschillen blijven bestaan.
Scholen zijn vrij in het aanwenden van hun werkingsmiddelen. De overheid sensibiliseert de scholen, maar volgt de uitgaven niet op. De minister erkende in zijn antwoord de moeilijkheid van buitenlandse reizen. Ook daarbij zijn scholen vrij in het organiseren ervan. Sommige scholen zetten acties op touw om de kosten te dekken, een praktijk die lovenswaardig is.

De minister benadrukte in zijn antwoord ook dat het gebruik van de schoolfactuur als segregatiemiddel niet kan. Lees het volledige verslag hier.

Toegevoegd op 29 oktober 2013

Tags: Vlaams Parlement

Facebook

Wie ik ben?

Ik ben Kathleen Helsen en woon samen met mijn man Danny en dochter Marie in Herselt. Ik ben schepen en volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. De thema's die me nauw aan het hart liggen, zijn onderwijs, werk en welzijn.

Meer over mij.

Schrijf in voor mijn nieuwsbrief

Bekijk hier alvast het archief.