Naar inhoud

Terug

Financiering Hoger Onderwijs

Uit onderzoek blijkt dat 8% van de Vlaamse wetenschappers data bewerkt had, terwijl dat in het buitenland 2% bleek te zijn. De bevraagde onderzoekers wijzen op de grote publicatiedruk als grootste oorzaak van deze wanpraktijken. Ook de Actiegroep Hoger Onderwijs verzet zich tegen deze publicatiedruk en vooral de manier van de financiering in het hoger onderwijs. Daarom vroeg in de commissie onderwijs van 24 oktober 2013 aan de minister hoe we een klimaat kunnen scheppen waar de publicatiedruk niet zo hoog ligt. Maatschappelijk engagement en onderwijs moeten ook doorwegen in het beslissingsproces om een onderzoeker al dan niet een beurs toe te kennen, we mogen ons niet enkel baseren op het aantal publicaties. Hiervoor moeten we het Financieringsdecreet herzien.

De minister verwees in zijn antwoord naar een evaluatie van het Financieringsdecreet die dit schooljaar zal uitgevoerd worden. Er is een begeleidingscommissie opgericht die bestaat uit de raad van bestuur van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholenraad en studentenvertegenwoordigers. Daarnaast zijn er ook verschillende klankbordgroepen opgericht. Op deze manier wordt de betrokkenheid van de hogescholen, de universiteiten en de studenten gegarandeerd. De stuurgroep Hoger Onderwijs van het beleidsdomein Onderwijs en Vorming staat in voor de validatie van het eindrapport. Dit mogen we eind mei of begin juni verwachten, en het zal dus aan de volgende regering zijn om ermee aan de slag te gaan. Het verslag van de commissievergadering kan je hier nalezen.

Toegevoegd op 29 oktober 2013

Tags: Vlaams Parlement

Facebook

Wie ik ben?

Ik ben Kathleen Helsen en woon samen met mijn man Danny en dochter Marie in Herselt. Ik ben schepen en volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. De thema's die me nauw aan het hart liggen, zijn onderwijs, werk en welzijn.

Meer over mij.

Schrijf in voor mijn nieuwsbrief

Bekijk hier alvast het archief.