Naar inhoud

Terug

Synchroon Internetonderwijs voor zieke kinderen

Elk jaar zijn er meer dan 2000 kinderen die wegens ziekte lange tijd niet naar school kunnen gaan. Negen jaar geleden is Bednet ontstaan, een vzw die zorgt dat kinderen via een internetverbinding de lessen in de klas kunnen volgen en er zelfs aan kunnen participeren. Dit systeem heet het synchroon internetonderwijs. Ik vroeg de minister in de commissie Onderwijs van 24 oktober 2013 hoe hij het SIO als een recht van alle kinderen in de toekomst wil garanderen. Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind bepaalt dat elk kind recht op onderwijs heeft. In Vlaanderen geldt de leerplicht, dus moeten we ervoor zorgen dat ook zieke kinderen onderwijs kunnen volgen.

 

De minister sprak zijn erkenning en appreciatie uit voor het project. Hij wees echter op de moeilijke economische en financiële situatie waarin we ons bevinden. Ik heb de minister gevraagd om toch inspanningen te leveren om te bekijken hoe we dit project op een structurele manier kunnen verankeren. Het is immers erg belangrijk dat zieke kinderen het onderwijsaanbod krijgen waarop ze recht op hebben. Het volledige verslag van de commissievergadering lees je hier.

Toegevoegd op 29 oktober 2013

Tags: Vlaams Parlement

Facebook

Wie ik ben?

Ik ben Kathleen Helsen en woon samen met mijn man Danny en dochter Marie in Herselt. Ik ben schepen en volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. De thema's die me nauw aan het hart liggen, zijn onderwijs, werk en welzijn.

Meer over mij.

Schrijf in voor mijn nieuwsbrief

Bekijk hier alvast het archief.