Naar inhoud

Terug

Leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs

Het recht op vrije schoolkeuze is verankerd in onze grondwet, ook voor kinderen met een handicap. Vlaanderen garandeert voor deze laatsten gratis vervoer naar de dichtstbijzijnde school voor buitengewoon onderwijs die onderwijs van het juiste type aanbiedt.

Gisteren stelde het Kinderrechtencommissariaat haar bevindingen over het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs voor in het Vlaams Parlement. Twee schooljaren geleden reed ik mee met een schoolbus voor kinderen van het buitengewoon onderwijs en stelde verschillende knelpunten vast.

Het eerste aspect dat opvalt zijn de lange reistijden. Een busrit mag per dag maximum 220 minuten duren. Los van het feit dat deze limiet regelmatig overschreden wordt, is dit voor kinderen erg lang. In combinatie met het vele verkeer op de baan leidt dit tot stress bij zowel de leerlingen als bij de buschauffeur en –begeleider.  Leerlingen voelen zich dan ongemakkelijk en kunnen agressief worden. Het begeleiden van deze busritten vraagt dan ook om een specifieke en professionele aanpak. Soms zitten er echter 50 leerlingen, waarvan velen gedragsproblemen hebben, op een bus waar er maar 1 begeleider is voorzien. Voor die begeleider is het elke dag opnieuw een helse uitdaging om de busrit vlot te laten verlopen. Een degelijk statuut en opleiding voor de busbegeleiders dringt zich op. Er bestaan al opleidingen voor busbegeleiders. Die worden ingericht door de Vlaamse overheid, en geeft de volgers ervan recht op een kleine loonsverhoging. Omdat scholen geen bijkomende subsidies krijgen om deze loonsverhoging te betalen, worden deze opleidingen door de schoolbesturen en directies zelden gepromoot.

Het toekennen van het recht op leerlingenvervoer en de betoelaging van de busbegeleiding is een bevoegdheid van de minister van Onderwijs. Voor de organisatie en de uitvoering ervan is de minister van Mobiliteit bevoegd. Meteen na mijn ervaring met de busrit heb ik aanpassingen gevraagd aan zowel de minister van Onderwijs als aan de minister van Mobiliteit. Vanuit mobiliteit worden er nu extra middelen vrijgemaakt, wat een mooie stap vooruit is in het aanpakken van de problematiek. Dit moet echter gepaard gaan met inspanningen vanuit het departement Onderwijs en Vorming om extra busbegeleiders te voorzien op de bussen. Ook het aanbieden van  vorming opdat zij meer inzicht hebben in de problematiek en omgang met de leerlingen die zij begeleiden is een belangrijk verbeterpunt. Tenslotte moet er ook dringend aandacht worden besteed aan de coördinatie door de school.

Toegevoegd op 24 oktober 2013

Tags: Vlaams Parlement

Facebook

Wie ik ben?

Ik ben Kathleen Helsen en woon samen met mijn man Danny en dochter Marie in Herselt. Ik ben schepen en volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. De thema's die me nauw aan het hart liggen, zijn onderwijs, werk en welzijn.

Meer over mij.

Schrijf in voor mijn nieuwsbrief

Bekijk hier alvast het archief.