Naar inhoud

Terug

Planschade

Wanneer de overheid de bestemming van een bebouwbare grond wijzigt waardoor deze grond niet meer bebouwbaar of verkavelbaar is, ondervindt de eigenaar van deze grond planschade. De eigenaar heeft dan recht op een vergoeding, maar de toekenning daarvan volgt pas op een juridische procedure. Ik vroeg aan minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters of deze omslachtige en dure procedure niet kon omgezet worden in een eenvoudigere administratieve procedure.

 

Momenteel bestaan er twaalf compensatiemechanismen in de verschillende wetgevingen en beleidsdomeinen. Bij een planschadedossier moet er voor de berekening van de vergoeding een gerechtelijke procedure gestart worden, bij andere dossiers volstaat een administratieve procedure. De bedoeling van de Vlaamse Regering is te komen tot een coherent systeem van compensaties. Hier is men nu nog volop aan het werken. Dit najaar zou er een conceptnota van minister Schauvliege in overleg met haar collega’s op tafel moeten liggen, over de concrete aanpak van deze harmonisatie. Het voorstel om alle schaderegelingen, dus ook bij planschade, op administratieve wijze af te handelen, is hierin ook naar voren geschoven. Lees het verslag van de commissievergadering hier.

Toegevoegd op 18 oktober 2013

Tags: Ruimtelijke ordening, Vlaams Parlement,

Facebook

Wie ik ben?

Ik ben Kathleen Helsen en woon samen met mijn man Danny en dochter Marie in Herselt. Ik ben schepen en volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. De thema's die me nauw aan het hart liggen, zijn onderwijs, werk en welzijn.

Meer over mij.

Schrijf in voor mijn nieuwsbrief

Bekijk hier alvast het archief.