Naar inhoud

Terug

Versterking HBO5

Het hoger beroepsonderwijs is gericht op generatiestudenten, werkenden en werkzoekenden. Momenteel wordt het ingericht door verschillende instanties, zoals het secundair onderwijs, centra voor volwassenonderwijs en hogescholen. Het decreet wil structurele en intensieve samenwerkingsverbanden tussen de aanbieders creëren.

docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2012-2013/g2067-3.pdf

Dit decreet is een eerste stap, maar het moet vanaf nu zeer nauwkeurig opgevolgd en bijgestuurd worden. In de commissie onderwijs uitte ik twee grote bekommernissen:

Vooreerst dreigen er hogescholen niet worden opgenomen in een samenwerkingsverband, waardoor zij later geen hoger beroepsonderwijs kunnen aanbieden. Het kan natuurlijk niet dat een hogeschool hier uit de boot zou vallen. Ook andere scholen komen in de problemen. Door het overhevelen van onderwijsbevoegdheden, kan in bepaalde regio’s het hoger beroepsonderwijs onvoldoende worden uitgebouwd. Ook hierin kan ik niet berusten. Daarom heb ik continue opvolging en tijdige bijsturing gevraagd.

Een verslag van de bespreking van dit decreet kan u hier nalezen.

Toegevoegd op 12 juli 2013

Tags: Hoger beroepsonderwijs, Vlaams Parlement,

Facebook

Wie ik ben?

Ik ben Kathleen Helsen en woon samen met mijn man Danny en dochter Marie in Herselt. Ik ben schepen en volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. De thema's die me nauw aan het hart liggen, zijn onderwijs, werk en welzijn.

Meer over mij.

Schrijf in voor mijn nieuwsbrief

Bekijk hier alvast het archief.