Naar inhoud

Terug

Innesto in Herselt

Op maandag 10 juni organiseerden we in Herselt een debatavond over de ontwerptekst van Innesto. Operatie Innesto is de vernieuwingsoperatie van CD&V die zal uitmonden in het Innestocongres. Daartoe heeft de Innestogroep een ontwerptekst opgesteld, die op het congres gefinaliseerd zal worden. Tot dan, kunnen alle leden zich buigen over de voorstellen in de ontwerptekst en in debat gaan. In Herselt deden we dat op 10 juni .

 

Diverse werkgroepen behandelden verschillende thema’s: mobiliteit, arbeid en pensioenen, economie en ondernemen, energie en milieu, gezin en zorg, justitie en veiligheid, onderwijs, vrijetijdsbeleid en wonen kwamen aan bod. Er werden vele ideeën geopperd en er werd druk gediscussieerd. Zo zou de pensioenleeftijd volgens de deelnemers op basis van de loopbaanduur moeten bepaald worden, in plaats van op basis van de leeftijd. Het idee om lokale omnisportclubs op te richten om de mensen de kans te geven verschillende mogelijkheden te ontdekken, viel in goede aarde. Het innestovoorstel om de zomervakantie in te korten tot 6 weken kon op weinig begrip rekenen. De deelnemers schatten het leerverlies op 6 weken even hoog in als op 8 weken, en voorzien allerlei andere moeilijkheden die deze maatregel met zich mee zou brengen.

Tijdens de tweede bijeenkomst op 13 juni werden de conclusies van elke werkgroep gebundeld en konden de amendementen worden ingediend. Samen hebben we zo ons steentje kunnen bijdragen bij de beslissingen over de toekomst van onze partij.

 

Toegevoegd op 21 juni 2013

Tags: Herselt

Facebook

Wie ik ben?

Ik ben Kathleen Helsen en woon samen met mijn man Danny en dochter Marie in Herselt. Ik ben schepen en volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. De thema's die me nauw aan het hart liggen, zijn onderwijs, werk en welzijn.

Meer over mij.

Schrijf in voor mijn nieuwsbrief

Bekijk hier alvast het archief.