Naar inhoud

Terug

Vernieuwing filosofieresolutie

In 2002 nam het Vlaams Parlement het voorstel van resolutie over het aanbieden van degelijk filosofieonderwijs voor iedereen aan. Het belang van filosoferen in het onderwijst hangt immers nauw samen met één van de basisopdrachten van het onderwijs: het vormen van jonge mensen tot maatschappelijk bewuste burgers. Deze resolutie formuleert twee krachtlijnen: het integreren van filosoferen met kinderen en jongeren in de bestaande vakken tot 16 jaar, en een pleidooi voor een apart vak filosofie in de derde graad secundair onderwijs. Automatisch volgt hier ook uit dat kandidaat-leerkrachten in hun opleiding vertrouwd moeten worden met de methode van filosoferen met kinderen en jongeren.

Nu, tien jaar later, is het VEFO vzw, het Vlaams netwerk voor Eigentijds FilosofieOnderwijs, in de commissie Onderwijs komen spreken over hun evaluatie. Zij vragen een actualisering van de resolutie die gericht moet zijn op de ‘revitalisering’ van de eerste resolutie. VEFO vzw pleit voor een initiatief om alle leerlingen in het leerplichtonderwijs filosofisch-kritisch te leren denken en argumenteren over mens, samenleving en wereld. Dit op een manier die aangepast is aan het onderwijsniveau en aan ieders talent. Daarnaast wil VEFO filosofie en filosoferen als essentieel onderdeel van een brede algemene vorming een aanwijsbare plaats toekennen in het curriculum. Ook pleit het netwerk voor de noodzakelijke maatregelen en het voorzien van voldoende financiële middelen, met het oog op het verwerven van de basiscompetentie om adequaat filosofische gesprekken te kunnen leiden in de initiële en specifieke lerarenopleiding. Ten slotte moet de geactualiseerde versie van de resolutie ondersteunend fundamenteel en praktijkgericht onderzoek bevorderen. Momenteel werken we in samenwerking met VEFO vzw aan die actualisering, en zal er de komende weken een voorstel van resolutie ingediend worden.


 

Toegevoegd op 23 april 2013

Tags: Vlaams Parlement

Facebook

Wie ik ben?

Ik ben Kathleen Helsen en woon samen met mijn man Danny en dochter Marie in Herselt. Ik ben schepen en volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. De thema's die me nauw aan het hart liggen, zijn onderwijs, werk en welzijn.

Meer over mij.

Schrijf in voor mijn nieuwsbrief

Bekijk hier alvast het archief.