Naar inhoud

Terug

Gelijke Kansen

Het onderzoek uitgebracht door UNICEF België, ‘Iedereen gelijke kansen op school? Dat denken zij ervan’, en andere internationale onderzoeken tonen aan dat er een aanpassing moet komen van de leertrajecten. In het kader van het toekomstig leerzorgdecreet pleit ik ervoor om de bestaande kaders meer te flexibiliseren. Zo kunnen de scholen zelf bekijken welke inspanningen het best geleverd worden, op welke termijn en hoe ze de middelen het meest efficiënt in kunnen zetten, op maat van de leerling zelf. Dit in plaats van dat de leerling zich moet aanpassen aan de strakke opgelegde kaders die er nu bestaan. Naar aanleiding van de publicatie van de onderzoeksresultaten van het UNICEF-rapport stelde ik de minister van Onderwijs Pascal Smet hierover een vraag in de plenaire vergadering van woensdag 20 februari 2013.

In het rapport geeft UNICEF België zeven aanbevelingen mee aan het beleid. Mijn vraag naar de minister toe was of hij op basis van deze beleidsaanbevelingen zijn aanpak zou bijsturen, en hoe. Er zijn vanuit Vlaanderen al heel wat initiatieven gelanceerd en maatregelen genomen. Toch stellen we op het terrein nog steeds problemen vast. Elke school heeft de pedagogische vrijheid om haar onderwijs te organiseren, maar we moeten vanuit Vlaanderen concrete maatregelen nemen om de scholen te stimuleren op verschillende vlakken, waaronder de professionalisering van de leerkracht. Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat als we kindgericht willen werken, we af moeten van de strakke kaders die we de scholen nu opleggen. Dat geldt ook voor de taalbaden die de minister wil organiseren. Elk kind heeft andere noden, dus heeft het geen zin om een uniform taalbad voor elk kind decretaal vast te leggen.

Het volledige verslag van de plenaire zitting kan u hier nalezen.

 

Toegevoegd op 25 februari 2013

Tags: Actualiteitsdebat, Leerzorg, Vlaams Parlement,

Wie ik ben?

Ik ben Kathleen Helsen en woon samen met mijn man Danny en dochter Marie in Herselt. Ik ben schepen en volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. De thema's die me nauw aan het hart liggen, zijn onderwijs, werk en welzijn.

Meer over mij.

Schrijf in voor mijn nieuwsbrief

Bekijk hier alvast het archief.