Naar inhoud

Terug

Verordening inzake het versterken van de woonkwaliteit

Het lokaal woonoverleg in Herselt, in de schoot van het Kempens Woonplatform, wil de kwaliteit van het woningpatrimonium verbeteren. Om dit doel te bereiken is er onder andere een stedenbouwkundige verordening opgesteld. Het woonoverleg van 30 november 2012 keurde deze verordening goed. Het schepencollege besliste op 17 december 2012 om het advies ter goedkeuring voor te leggen aan de gewestelijk stedenbouwkundige ambtenaar en aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening. In maart beslist de gemeenteraad.

Wat betekent deze verordening? Het doel is de woonkwaliteit in Herselt te verbeteren. Automatisch houdt dit in dat de richtlijnen uit de verordening enkel gelden voor onze gemeente. Bij de beoordeling van aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning voor de nieuwbouw van een woongelegenheid, het opsplitsen van een woongelegenheid in 2 of meerdere woongelegenheden en elke wijziging van een hoofdfunctie naar die van wonen, zal de bouwdienst met deze verordening rekening houden. In de verordening wordt het minimum aan functies van de woongelegenheid vastgelegd, zoals een leefruimte, een slaapruimte, een kookruimte, een bergruimte, een badkamer een toilet en een buitenruimte. Ook worden er oppervlaktenormen voor de verschillende ruimtes bepaald.

Toegevoegd op 21 februari 2013

Tags: Herselt, Wonen,

Facebook

Wie ik ben?

Ik ben Kathleen Helsen en woon samen met mijn man Danny en dochter Marie in Herselt. Ik ben schepen en volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. De thema's die me nauw aan het hart liggen, zijn onderwijs, werk en welzijn.

Meer over mij.

Schrijf in voor mijn nieuwsbrief

Bekijk hier alvast het archief.