Naar inhoud

Terug

Teach First in Vlaanderen

Het Vlaamse onderwijs behoort tot de beste ter wereld. Toch slagen we er vaak niet in om kinderen uit minder sterke sociaaleconomische en anders-etnische milieus aansluiting te laten vinden.

Tijdens mijn zoektocht naar goede praktijken die er specifiek op gericht zijn om die doelgroep te begeleiden naar schools succes, leerde ik het concept van Teach First in Londen kennen. Een begeesterend project waarin high potentials worden gerekruteerd en opgeleid om kinderen en jongeren op een geheel eigen wijze te begeleiden. Met succes!

Beluister het interview in De Ochtend

Het Vlaamse onderwijslandschap

Leerlingen uit sociaaleconomisch zwakke gezinnen boeken minder schoolsuccessen. Ook blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat leerkrachten minder verwachten van dergelijke leerlingen. Die combinatie leidt heel vaak tot schoolse achterstand. Een ander probleem dat ons Vlaamse onderwijs kenmerkt is de grote uitstroom van leerkrachten uit onderwijs binnen de eerste vijf jaar. De recente inschrijvingscijfers liegen er niet om: het aantal studenten dat zich aanmeldt voor de lerarenopleiding daalt opnieuw. Leerkracht is een knelpuntberoep, tegen 2020 zouden er maar liefst 20.000 leerkrachten te weinig zijn. Opvallend is ook dat te weinig ‘topstudenten’ kiezen voor een lerarenopleiding.

Gelijke onderwijskansen

Ik ken me hiermee niet verzoenen. Gelijke onderwijskansen staat hoog op mijn agenda. Ik ben ervan overtuigd dat de leerkracht het verschil kan maken, zeker in scholen met een grote concentratie aan leerlingen met een minder sterke sociaaleconomische achtergrond. We beschikken over tal van uitstekende leerkrachten. Maar net zoals lesgeven in het buitengewoon onderwijs speciale expertise vergt, vragen ook de concentratiescholen een specifieke aanpak.

Om ook leerlingen uit sociaaleconomisch zwakkere milieus schools succes te laten boeken, zie ik mogelijkheden voor Vlaanderen in het project Teach First.

Teach First

Teach First in het Verenigd Koninkrijk rekruteert getalenteerde studenten op hogescholen en universiteiten. Deze high potentials volgen gedurende twee jaar een intensieve opleiding, in samenwerking met lerarenopleidingen en het bedrijfsleven. Naast de pedagogische basisvaardigheden, ligt de focus sterk op de ontwikkeling van leiderschapsvaardigheden. Met de steun van een persoonlijke coach staan ze al in het eerste jaar voor een klas van leerlingen die zich kenmerken door hun minder sterke sociaaleconomische achtergrond. Na de tweejarige opleiding bouwen ze als Teach First-ambassadeur mee aan het Teach First-netwerk.

Ik ben onder de indruk van de positieve resultaten die de Teach First-leerkrachten boekten in concentratiescholen. De leerlingen zetten grote stappen voorwaarts. De scholen presteerden opvallend beter. Meer nog, leerlingen met een sociaaleconomisch zwakke achtergrond die les kregen van een Teach First-leerkracht schopten het zelf tot Teach First-leerkracht.

De opmerkelijke aanpak van Teach First bestaat erin om getalenteerde jonge mensen klaar te stomen om kinderen uit te dagen en om hen warm te maken voor het betrokken vak. Ze helpen leerlingen in hun eigen capaciteiten te geloven, om verwachtingen te creëren en doelen te stellen. De high potentials volgen hun leerlingen nauwgezet op en zoeken voortdurend naar manieren om hun les te verbeteren en leerlingen vooruitgang te laten boeken. Ze stijgen boven hun klassieke rol van ‘leraar’ uit en doen het onmogelijke om hun leerlingen toch hun doelen te laten bereiken.

Hoewel de opleiding de Teach First-leerkrachten ook zeer waardevol maakt voor het bedrijfsleven, blijft het gros na de opleiding toch in het onderwijs. De anderen vinden een nieuwe uitdaging in bedrijfswereld. Een win-win voor het onderwijs, de high potential zelf en de bedrijfswereld!

Teach First wordt in het Verenigd Koninkrijk gefinancierd door de overheid, individuele giften en bedrijven. Het gaat over een publiek-privaat samenwerkingsverband dat rekent op een ondersteunend politiek klimaat. Dat het project vanuit deze unieke positie vorm krijgt, is meteen ook een van de succesfactoren.

Teach First in Vlaanderen

De kennismaking met Teach First maakt dat ik er meer dan ooit van overtuigd ben dat er wel degelijk een weg is! Daarom mijn beslissing om zelf de schouders te zetten onder de uitbouw van een gelijkaardig opzet voor Vlaanderen. Eerstdaags start ik met een contactronde. Ik wil zoveel mogelijk partners uit het onderwijs, de bedrijfswereld en de overheid enthousiast maken om dit project te schragen. Via parlementaire weg wil ik eventuele drempels in de huidige regelgeving slopen, zodat niets de uitbouw van wat eindelijk een effectieve strategie voor gelijke onderwijskansen kan worden, in de weg staat.
 

Lees de volledige nota [PDF]

Toegevoegd op 06 september 2012

Tags: Vlaams Parlement

Facebook

Wie ik ben?

Ik ben Kathleen Helsen en woon samen met mijn man Danny en dochter Marie in Herselt. Ik ben schepen en volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. De thema's die me nauw aan het hart liggen, zijn onderwijs, werk en welzijn.

Meer over mij.

Schrijf in voor mijn nieuwsbrief

Bekijk hier alvast het archief.