Naar inhoud

Terug

Geen voltijds engagement voor 34,25% van de jongeren in deeltijds onderwijs

34,25% van de jongeren in het deeltijds onderwijs slaagt er niet in een voltijds engagement te realiseren. Belangrijkste oorzaak vormt het niet vinden van een gepast traject of geschikte job.

We moeten duidelijk in kaart brengen om welke reden er geen gepast traject is en op welke manier we daarin verbetering kunnen creëren. Tegelijk moeten we voluit blijven gaan voor het voltijds engagement.

Sinds 1 september 2008 is het decreet betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap in voege. Dit stelsel combineert voor elke individuele jongere een component leren en een component werkplekleren. Die combinatie omvat minimaal 28 uren per week, wat een voltijds engagement voor de jongere inhoudt.

In het deeltijds beroepssecundair onderwijs kan de component werkplekleren worden ingevuld via arbeidsdeelname, een brugproject of een voortraject.

Dit schooljaar slaagt 34,25% of 2.826 van de 8.250 jongeren er niet in het voltijds engagement waar te maken. Dat blijkt uit cijfers die ik opvroeg bij de minister van Onderwijs. Hieronder een overzicht van het aantal jongeren dat de voorbije jaren geen voltijds engagement kon realiseren:

• Schooljaar 08-09 (bevraging): 22,7 % of 1.574 van de 6.935 jongeren
• Schooljaar 09-10 (bevraging): 29,2 % of 2.141 van de 7.332 jongeren
• Schooljaar 10-11 (meting 01.02.2011): 37,3 % of 2.936 van de 7.871 jongeren
• Schooljaar 11-12 (meting 01.02.2012): 34,25 % of 2.826 van de 8.250 jongeren

In de meeste gevallen, namelijk 20%, is het niet vinden van een gepast traject of geschikte job de oorzaak. Er is niet altijd onmiddellijk een geschikte plaats beschikbaar. En een jongere wenst niet altijd in te gaan op een aanbod. Mobiliteit speelt hier vaak een rol. We moeten onderzoeken in welke mate de opleidingen voldoende perspectief bieden op werk op de arbeidsmarkt.

In die 20% gaat het momenteel over:
• POT (1 %)
• Voortraject (3%)
• Brug (3 %)
• Arbeidsdeelname (13 %)

De cijfers moeten ons aanzetten om na te denken over het juiste aanbod voor jongeren. We moeten voluit blijven kiezen voor een voltijds engagement. Dit realiseren is het moeilijkst voor jongeren die arbeidsrijp zijn. Maar ook voor de niet-arbeidsrijpe jongeren is het aanbod te beperkt. Daarin moet de Vlaamse overheid nog een tandje bijsteken.

Wie ik ben?

Ik ben Kathleen Helsen en woon samen met mijn man Danny en dochter Marie in Herselt. Ik ben schepen en volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. De thema's die me nauw aan het hart liggen, zijn onderwijs, werk en welzijn.

Meer over mij.

Schrijf in voor mijn nieuwsbrief

Bekijk hier alvast het archief.