Naar inhoud

Terug

Competentieontwikkeling als sleutel voor draagvlak leerzorg

Er is geen draagvlak in het onderwijsveld voor leerzorg. Dat is de conclusie van de minister van Onderwijs waarmee hij het dossier in de koelkast stopt.
Onbegrijpelijk. Het is net de opdracht van de overheid om een draagvlak te creëren. Werk maken van de competentieontwikkeling van leerkrachten is hiervoor een cruciale sleutel.

Het gaat om een complex dossier dat grote inspanningen vergt. Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat de minister enkel een oplossing zoekt voor een beperkt aantal problemen. Dit mag er niet toe leiden dat kinderen die toevallig niet tot die specifieke doelgroep behoren, in de kou blijven staan. De oefening moet ten gronde gemaakt worden.


Zo is er de verouderde typologie in het buitengewoon onderwijs. De acht types zijn een structuur die opgebouwd is in de jaren ’70. Die strikte structuur die vooral opgebouwd is op basis van kindkenmerken, volstaat veertig jaar later niet meer. Zo zijn er andere soorten handicaps en komen combinaties van beperkingen alsmaar meer voor. Een type 9 bijmaken, zoals de minister voorstelt voor kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS), is geen oplossing. Het autismespectrum is breed: het gaat van hoogbegaafde kinderen met een wiskundeknobbel tot kinderen met een diepe mentale beperking die niet tot communiceren komen. Het is dan ook fictie om één gepaste onderwijsomgeving te bieden voor iedereen die tot dit spectrum behoort.


Ook zegt het VN-Verdrag dat we naar handicaps moeten kijken vanuit een hulpverleningsmodel, niet vanuit een medisch model. In de praktijk wil dit zeggen dat we niet zomaar een label op een kind met beperkingen moeten plakken, maar samen met het kind, de ouders, de school, de hele omgeving, in kaart moeten brengen hoe de onderwijsomgeving in elkaar zit en welke aanpassingen nodig zijn om goed te kunnen functioneren in de klas. Het huidige leerzorgkader doet dit niet waardoor we flagrant vast rijden.


Dit VN-Verdrag zegt ook dat de overheid een draagvlak moet creëren om leerzorg mogelijk te maken. En dit is nu net wat de minister niet doet. Om een draagvlak te creëren moet ingezet worden op competentieontwikkeling en moeten hiervoor de nodige financiële middelen worden vrijgemaakt. Enkel zo kan het onderwijsveld zich voorbereiden op de hervorming, kan leerzorg een succes worden en kan elk kind onderwijs genieten waarop het recht heeft.

Op 27 oktober 2011 vond in de commissie Onderwijs een gedachtewisseling plaats met de minister. Het verslag volgt.

Toegevoegd op 27 oktober 2011

Tags: Vlaams Parlement

Facebook

Wie ik ben?

Ik ben Kathleen Helsen en woon samen met mijn man Danny en dochter Marie in Herselt. Ik ben schepen en volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. De thema's die me nauw aan het hart liggen, zijn onderwijs, werk en welzijn.

Meer over mij.

Schrijf in voor mijn nieuwsbrief

Bekijk hier alvast het archief.