Naar inhoud

Terug

Onderzoek naar eendagsziekteverloven onderwijspersoneel

Uit het rapport ‘Ziekteverzuim 2009 van het Vlaams onderwijspersoneel’ van de Stuurgroep Ziektecontrole Onderwijs en Mensura Encare Absenteïsme blijkt dat de ééndagsziekteverloven in 2009 voor het tweede jaar op rij gestegen zijn.

Reden om de minister van Onderwijs hierover aan de tand te voelen. Deze bevestigde dat de trend zorgwekkend is en beloofde een onderzoek om de achterliggende redenen in kaart te brengen.

In 2008 was het aantal eendagsziekten gestegen met 7,32%, in 2009 zette deze stijging zich door met nog eens 6,91%. Een gevoelige stijging, zeker als je weet dat het globale contingent ziektedagen veel beperkter aangroeide.

De ziektecijfers spreken al jaren over een stijgend aantal ziektedagen die verband houden met psychologische factoren en dus zou de gestegen werkdruk een mogelijke verklaring kunnen vormen maar ook de grote verschillen tussen bv. de CLB’s en het basisonderwijs roepen vragen op.

Het mag zeker niet de bedoeling zijn de controleprocedure nodeloos te verzwaren. Als er misbruiken zijn dan moeten deze vanzelfsprekend worden aangepakt. Maar nog belangrijker is samen met de sociale partners te onderzoeken welke oorzaken aan de basis liggen van de gestegen eendagsafwezigheden. Is er een link met het psychosociale welbevinden van het onderwijspersoneel? We moeten inzetten op het bestrijden van de oorzaak, veeleer dan van het symptoom. Om zo het probleem ten gronde te kunnen aanpakken.

Lees het antwoord van de minister [PDF].

Toegevoegd op 04 maart 2011

Tags: Leerkrachten, Vlaams Parlement,

Facebook

Wie ik ben?

Ik ben Kathleen Helsen en woon samen met mijn man Danny en dochter Marie in Herselt. Ik ben schepen en volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. De thema's die me nauw aan het hart liggen, zijn onderwijs, werk en welzijn.

Meer over mij.

Schrijf in voor mijn nieuwsbrief

Bekijk hier alvast het archief.