Naar inhoud

Terug

Herselt streeft naar gelijke onderwijskansen voor alle leerlingen

De reglementering rond flankerend onderwijsbeleid in Herselt is een eerste aanzet die op maandag 30 augustus ter goedkeuring voorligt aan de gemeenteraad.

Met het flankerend onderwijsbeleid willen we alle leerlingen in Herselt, of ze nu schoollopen in de ene of de andere school, gelijke en kwaliteitsvolle ontplooiingskansen garanderen.

Het Vlaams Parlement keurde het decreet flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau goed. Dit wil zeggen dat steden en gemeenten initiatieven kunnen nemen om, aanvullend bij het Vlaamse onderwijsbeleid, een onderwijsbeleid te ontwikkelen in samenwerking met lokale actoren. Op die manier krijgen steden en gemeenten een regierol en kunnen ze adequaat inspelen op lokale behoeften.

Zo kunnen gemeentebesturen voordelen bieden aan de scholen op hun grondgebied, ongeacht het onderwijsnet.

Voor de gemeente Herselt die zelf geen onderwijs inricht, betekent dit dat als het gemeentebestuur een voordeel toekent aan een bepaalde school, dan moet het gemeentebestuur datzelfde voordeel ook toekennen aan de andere scholen die erom verzoeken. Het gemeentebestuur kan hiervoor criteria opstellen.

Kathleen Helsen (CD&V), schepen van Onderwijs: “Met het flankerend onderwijsbeleid willen we alle leerlingen in Herselt, of ze nu schoollopen in de ene of de andere school, gelijke en kwaliteitsvolle ontplooiingskansen garanderen. De voorbije jaren heb ik een zeer positieve samenwerking ervaren met alle scholen, maar nu is ze geofficialiseerd en vastgelegd in reglementen.”

Een voorbeeld:
Om leerlingen in Herselt warm te maken voor theater, geeft het gemeentebestuur elk kind de kans om eenmaal per jaar een theatervoorstelling bij te wonen in een cultureel centrum. Een school kan hiervoor 4 euro per kind per schooljaar ontvangen.

Eén van de nieuwe dingen is de reglementering voor onderhoudswerkzaamheden (herstellingen, schilderen, groenonderhoud,…) door gemeentepersoneel in en rond de school. “Zo kunnen alle scholen per schooljaar een beroep doen op een werkurenpakket”, verduidelijkt Kathleen Helsen. “De berekening ervan gebeurt op basis van het aantal leerlingen. Scholen kunnen het urencontingent opsparen naar een volgend jaar. Wordt het urenpakket overschreden, dan wordt een vaste kost per uur per werkman aangerekend.”

De reglementering rond flankerend onderwijsbeleid in Herselt is een eerste aanzet die op maandag 30 augustus ter goedkeuring voorligt aan de gemeenteraad. “Ten behoeve van kinderen met bijzondere noden wil ik bijkomende initiatieven nemen. Tijdens het volgende schooljaar hoop ik zowel de scholen als de politici te overtuigen”, zegt Kathleen Helsen.
 

Toegevoegd op 27 augustus 2010

Tags: Gelijke kansen, Herselt, Lokaal flankerend onderwijsbeleid,

Facebook

Wie ik ben?

Ik ben Kathleen Helsen en woon samen met mijn man Danny en dochter Marie in Herselt. Ik ben schepen en volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. De thema's die me nauw aan het hart liggen, zijn onderwijs, werk en welzijn.

Meer over mij.

Schrijf in voor mijn nieuwsbrief

Bekijk hier alvast het archief.